Voordelen KIS Systematiek

De KIS Systematiek:

  • Helpt bij het opstellen van een uitvraag en bij het controleren of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen.
  • Biedt een digitale bibliotheek aan sjablonen voor het vastleggen van beschrijvingen en specificaties.
  • Door de koppeling met standaarden als Nl-SfB en ETIM kunnen gebruikers vanuit de specificaties meteen bouwdelen, installaties en producten vinden en bestellen.
  • Door de beschikbaarheid van gestructureerde data én ervaringscijfers over de levensduur van producten maakt KIS preventief onderhoud mogelijk.
  • Doordat KIS de uitgangspunten voor een product vastlegt, is het makkelijker een vervangend product te vinden.
  • KIS biedt een betrouwbare basis voor kostenramingen, het consumentendossier, het dossier bevoegd gezag (Wkb) en het opleverdocument eindgebruiker.