Elektronisch samenwerken met de DICO Standaard

DICO is geen software. Het is een set afspraken die door de ERP software pakketten in de bouw- en technieksector wordt ondersteund en waarmee u met uw klanten en leveranciers elektronische berichten kunt uitwisselen.

Ruim 4.000  fabrikanten, groothandels, bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven,  woningcorporaties zijn al deelnemer bij Ketenstandaard en gebruiken de DICO Standaard om orders, leverbonnen, facturen, productinformatie, artikelgegevens, planningen en onderhoudsopdrachten uit te wisselen via de ERP-pakketten van één van de ruim 130 aangesloten softwareleveranciers.

Hoe kunt u mee doen?

Om gebruik te kunnen maken van de DICO Standaard heeft u een GLN adrescode nodig en een DICO licentie. Hiervoor betaalt u jaarlijks een beperkte deelnemersbijdrage ter dekking van de beheerkosten van Ketenstandaard. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de omzet van uw bedrijf. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Kleine bedrijven met een omzet van minder dan 1 miljoen euro per jaar,  mogen na aanmelding gratis gebruik maken van de standaard.

Deelnemersbijdrage*

Omzetcategorie in miljoen € < 1 1-5** 5-11 11-22 22-45 45-100 100-250 250-500 500-1.000 1.000-2.000 < 2.000
Bijdrage eerste jaar, inclusief éénmalig entréebijdrage* € 0 € 392 € 1.049 € 1.457 € 1.917 € 2.688 € 3.158 € 4.740 € 6.501 € 8.367 € 9.144
Jaarlijkse bijdrage vanaf tweede jaar € 0 € 383 € 821 € 1.093 € 1.400 € 1.914 € 2.227 € 3.282 € 4.456 € 5.700 € 6.218

*Bij aanvang van de overeenkomst in de loop van het kalenderjaar, wordt de contributie naar rato berekend over het nog niet verstreken gedeelte van dat jaar.
**DICO deelnemers met een omzet tussen 1 en 5 miljoen zijn de eerste 6 maanden, ingaand vanaf de datum van inschrijving, geen contributie verschuldigd. Over de resterende maanden worden de licentiekosten naar rato berekend.

GLN Adrescode

Om elektronische gegevens te kunnen versturen conform de DICO Standaard, heeft u een wereldwijd unieke GLN Adrescode nodig, een uniek 13-cijferig nummer, waarmee uw bedrijfsvestiging in alle elektronische documenten wordt geïdentificeerd.

Dit nummer wordt automatisch opgenomen in het DICO Adresregister waarin duizenden adressen uit de bouw-en technieksector terug te vinden zijn.

Aanmelden

Alle velden zijn verplicht.


  Omzetcategorie: De totale aan derden in bouw- en technieksector gefactureerde omzet van de gehele organisatie, inclusief dochter-/werkmaatschappijen in het jaar dat vooraf gaat aan het afgelopen jaar, ongeacht of deze omzet met gebruikmaking van de standaarden is gerealiseerd. Als aantoonbaar de omzetcategorie niet juist is opgegeven, behoudt Ketenstandaard het recht een aanvullende factuur te versturen over het volledige contributiejaar.


  Bedrijfsgegevens  Bezoekadres  Gegevens contactpersoon


  Financieel

  Ontvang de nieuwsbrief per e-mail

  Overige
  Over Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek

  De DICO Standaard is ontwikkeld en wordt beheerd door Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek, een organisatie die al meer dan 20 jaar op een neutrale en onafhankelijke manier standaarden ontwikkelt met en voor de hele bouw-en technieksector.