STABU voor softwareproviders

De STABU Systematiek verrijkt en ontsluit productdata voor de gehele bouwkolom. Met deze data kunnen zowel bestekken worden gemaakt, als complete gebouwdossiers. De data is bij uitstek geschikt voor BIM. Op basis van de behoefte van de gebruiker kan er gezocht worden vanuit functie, prestatie of merk.

Doordat wij altijd op de hoogte zijn  van wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties, zijn we in staat om de data up-to-date te houden en aan te laten sluiten op de wensen en eisen van de bouwbranche. Via de STABU-webservice koppelt u als softwareleverancier het STABU-datamodel makkelijk aan uw gebruikerssoftware . Voor het uitwisselen van de data heeft STABU een uniform bestandsformaat ontwikkeld in.sufx / XML, dat altijd door u te implementeren is.