STABU Facts

STABU Facts

STABU Facts

Wat is de STABU2 bestek systematiek?

De STABU2 bestek systematiek bevat voor ieder soort werk een eigen hoofdstuk bijvoorbeeld Timmerwerk, Betonwerk, Stukadoorswerk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op de UAV 2012 aanvullende contractbepalingen op te nemen in het bestek. STABU2 en de UAV zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wanneer u met de STABU2-systematiek een administratief gedeelte en technische beschrijving opstelt, resulteert dit in een op een specifiek ontwerp toegesneden bestek dat bestaat uit:

Dit bestaat uit:

  • het algemeen/administratief gedeelte (aanvullende voorwaarden UAV 2012);
  • de technische beschrijving/omschrijving van het werk, bestekposten (aanvullende technische bepalingen);
  • STABU-Standaard (Standaard Technische Bepalingen incl. UAV 2012);
  • Overzicht bijlagen (modellen, etc.).

Altijd up-to-date

STABU brengt regelmatig een update uit van de standaard specificaties. Deze wordt direct beschikbaar gesteld via de besteksoftware van onze partners. Zo werkt u als gebruiker altijd met actuele data, inclusief verantwoording.  De software waarmee gebouwspecificaties en/of bestekken worden opgesteld, maakt gebruik van een webservice waarmee de online STABU-catalogus direct wordt geopend en gebruikt.

Om gebruik te kunnen maken van de STABU-Catalogus heeft de gebruiker een token nodig. Deze is beschikbaar op het moment dat hiervoor een STABU-licentie met Ketenstandaard is afgesloten.

Word deelnemer van STABU

  • Administratief, juridisch en technisch contractstuk
  • Herkenbaar voor de hele bouwsector
  • Online beschikbaar

Direct aanmelden

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!

Wat is de STABU-Standaard?

De STABU-Standaard is  een gedrukt boek waarin de basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een werk moet voldoen op zowel technisch als administratief gebied. De STABU-Standaard wordt voornamelijk van toepassing verklaard in

projectbeschrijvingen en is daarmee een contractstuk wat u nodig heeft.
De meest actuele versie is de editie STABU-Standaard 2019. Er zijn nog oude versies beschikbaar en te koop.

STABU voor de bestekschrijver en adviseur

Dankzij de STABU systematiek maakt en bewerkt u als bestekschrijver of adviseur snel en efficiënt projectbestekken en gebouwdossiers . Daarnaast heeft u dankzij de Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS) actuele productspecificaties direct beschikbaar voor praktische uitwerking. Alle data uit de STABU-systematiek is geschikt om toe te passen in BIM.

 

Omdat we nauw samenwerken met fabrikanten bieden wij u makkelijk specifieke informatie die voor u en uw doelgroep van belang kan zijn, zoals  CAD-bestanden, KOMO- en andere certificaten, garantieverklaringen, DoP’s, verwerkingsvoorschriften of instructiefilms.  Doordat ons STABU team altijd op de hoogte is van wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties, houden wij de data up-to-date.

Wat biedt het STABU bestek voor opdrachtgever of gebouweigenaar?

Met  de STABU data en de STABU systematiek beheert u als opdrachtgever of gebouweigenaar snel en efficiënt bestekken en bouwwerkdossiers. De STABU data ontsluit u  via meerdere classificaties, zoals NL/SfB en de systematiek biedt de keuze uit meerdere administratieve stelsels waardoor het beheren van hybride contracten mogelijk is. We werken nauw samen met fabrikanten.

Daardoor beschikken we over specifieke informatie die voor u als opdrachtgever of gebouweigenaar van belang is, zoals  CAD-bestanden, certificaten, garantieverklaringen, DoP’s, verwerkingsvoorschriften of instructiefilms. Ons STABU team is altijd op de hoogte  van wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties, daardoor is zij staat om de data in uw bouwwerkdossier up-to-date te houden.

STABU voor fabrikanten

Al meer dan 30 jaar wisselt de bouwbranche data uit via de STABU-systematiek. In eerste instantie opgezet om een standaardbestek te maken voor woningbouw en utiliteitsbouw. Met de opkomst van BIM is de database van STABU uitgegroeid tot het basis-ingrediënt voor goede data uitwisseling gedurende het complete bouwproces.

De productendatabase van STABU is voor voorschrijvers en bouwers dé tool om fabrikanten en hun producten te bekijken en op kwalitatieve kenmerken te vergelijken. STABU maakt die zoektocht zo eenvoudig en effectief mogelijk .

Alle relevante producten van alle toeleveranciers hebben daarom een duidelijke plek in de online database gekregen: STABU Fabrikantenindex.

Op dit moment zijn er ruim 150.000 bouwproducten van ruim 500 fabrikanten uit binnen- en buitenland in de database opgenomen. In overleg met deze fabrikanten worden er koppelingen gelegd tussen hun productspecificaties, productinformatie, beschikbare CAD-informatie, instructiefilms, enzovoort.

De productendatabase van STABU is ook voor fabrikanten dé tool om hun FPS’en (Fabrikant Gebonden Productspecificaties) onder de aandacht te krijgen van de voorschrijvende markt. STABU wil die zoektocht zo eenvoudig, effectief en volledig mogelijk maken. De fabrikanten zijn vindbaar binnen de STABU2 database en hun producten zijn vindbaar in de STABU FabrikantenIndex die voor iedereen toegankelijk is.

Bekijk hier de deelnemersbijdrage

Word deelnemer van STABU

  • Administratief, juridisch en technisch contractstuk
  • Herkenbaar voor de hele bouwsector
  • Online beschikbaar

Direct aanmelden

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!

STABU voor verwerkers en onderaannemers

Met behulp van software en de STABU-systematiek kan u als verwerker snel en efficiënt projectbestekken en gebouwdossiers beheren en bewerken. Alle data uit de STABU-systematiek is geschikt voor BIM. Met STABU heeft u een pragmatische en flexibele oplossing waarbij u producten kunt zoeken op basis van functie, prestaties of merk.

Omdat wij  nauw samenwerken met fabrikanten heeft u beschikking over specifieke informatie die voor u van belang kan zijn, zoals beschikbare CAD-bestanden, certificaten, garantieverklaringen, DoP’s, verwerkingsvoorschriften of instructiefilms. Doordat het STABU team  altijd op de hoogte is van wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties, is zij in staat om alle data up-to-date te houden.

STABU voor softwareproviders

De STABU Systematiek verrijkt en ontsluit productdata voor de gehele bouwkolom. Met deze data kunnen zowel bestekken worden gemaakt, als complete gebouwdossiers. De data is bij uitstek geschikt voor BIM. Op basis van de behoefte van de gebruiker kan er gezocht worden vanuit functie, prestatie of merk.

Doordat wij altijd op de hoogte zijn  van wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties,

zijn we in staat om de data up-to-date te houden en aan te laten sluiten op de wensen en eisen van de bouwbranche. Via de STABU-webservice koppelt u als softwareleverancier het STABU-datamodel makkelijk aan uw gebruikerssoftware . Voor het uitwisselen van de data heeft STABU een uniform bestandsformaat ontwikkeld in.sufx / XML, dat altijd door u te implementeren is.

Deelnemersbijdrage STABU

Jaarlijkse licentiekosten 1 gebruiker € 1.106,-
Extra gebruiker € 267,-

Deelnemersbijdrage FPS

Aantal Fabrikantgebonden Product Specificaties
Inclusief 1 gebruiker
t/m 40
t/m 80
t/m 120
t/m 200
t/m 300
t/m 400
> 400
Jaarlijkse kosten € 1.615,- € 2.690,- € 3.765,- € 4.840,- € 5.915,- € 6.990,- € 8.065,-
Eenmalige entréebijdrage nieuwe FPS deelnemers € 625,- € 1.162,- € 1.700,- € 2.237,- € 2.775,- € 3.312,- € 3.850,-

Systeemhuizen

Met de STABU licentie heeft u beschikking tot de (online) data die behoort tot de STABU2 systematiek. De software om deze systematiek in te lezen wordt geleverd door de systeemhuizen Twee Snoeken, Duncan, Kubus en CAD & Company. STABU ontwikkelt en geeft zelf geen software uit om de data te kunnen inlezen en koppelen.

Bestek- en contractbeoordeling

Op aanvraag