Zoekresultaten voor 'STABU target='

STABU-gastcollege

STABU Adviseur Mynko van der Graaf gaf een presentatie aan twee groepen studenten van het ROC Flevoland. Zij kwamen deels uit het 3e leerjaar MBO en deels uit de Beroeps Begeleide Leerweg (BBL), wat betekent dat de studenten 4 dagen werken en 1 dag per week college volgen. Themaweek ‘bestekken-begroten-plannen’ De uitnodiging kwam naar aanleiding … Lees verder

RAW en STABU gebruiksklaar maken voor Milieukostenindicator

CROW en Ketenstandaard Bouw & Techniek bundelen hun krachten en gaan de inhoud van RAW en de STABU systematiek inrichten voor het gebruik van de Milieukostenindicator (MKI). Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis, inzicht en netwerk. MKI meet de milieubelasting in de keten. Het is een gestandaardiseerde methode om het LCA-milieuprofiel om te rekenen … Lees verder

Update STABU2 online Catalogus 2021-05

De update van mei 2021 omvat: de update van Hoofdstuk 62 KOELINSTALLATIES; kleine wijzigingen in bestaande kortteksten en doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties; De update van juni 2021 zal, in vooruitblik, uitbreidingen restauratiewerk aangaande Hoofdstuk 46 SCHILDERWERK gaan bevatten. Verantwoording De volledige verantwoording kan hier gedownload worden. Update Hoofdstuk 62 Koelinstallaties De update is … Lees verder

Verbindingen NL/SfB en STABU2

De afgelopen maanden is er al op meerdere manieren een verband gelegd tussen de Elementenmethodiek (NL/SfB, tabel 1) en de STABU2-systematiek. Daarom onderzoeken we nu of deze koppeling ook goed kan functioneren binnen de huidige software van onze systeemhuizen. Van A naar B Vooralsnog lijkt het nog niet mogelijk om een 1:1-verbinding te leggen. Metselwerk … Lees verder

Update STABU2 online Catalogus 2021-04

De update van april 2021 omvat: De uitbreiding van hoofdstuk 21 BETONWERK binnen de paragrafen 21.21 t/m 21.28. ten behoeve van betonrestauratie in het kader van de URL 4005; Kleine wijzigingen in bestaande kortteksten en doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties. Verantwoording De volledige verantwoording kan hier gedownload worden. De update van mei 2021 zal … Lees verder

STABU en NL/SfB als basis voor softwaretool

Kabu gebruikt het geïntegreerde S-Bestek dat onderdeel is van het productassortiment van CAD & Company en gebaseerd is op de breed gedragen STABU Standaard. STABU systematiek “Het is de softwaretool om met de STABU database bestekken te maken”, vertelt Artur Slabicki, Adviseur Bouw. ”De STABU systematiek heeft nog steeds de leidende rol in de bouwbranche. … Lees verder

Update STABU2 online Catalogus 2021-03

De update van maart 2021 omvat: een uitbreiding met isolatieconcepten voor (historische) rieten daken, leien daken en metalen dakbedekkingen in HOOFDSTUK 37 NA-ISOLATIE. de update van HOOFDSTUK 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES, met uitzondering van paragrafen 61.41 en 61.42. kleine wijzigingen in bestaande kortteksten en doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties. De update van april 2021 … Lees verder

Update STABU2 online Catalogus 2021-02

De update van februari 2021 omvat: uitbreiding met isolatieconcepten in Hoofdstuk 37 NA-ISOLATIE . de afronding van update Hoofdstuk 60 VERWARMINGSINSTALLATIES met paragraaf 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN. bijwerken van Hoofdstuk 80 LIFTINSTALLATIES, Hoofdstuk 81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN en Hoofdstuk 84 GEVELONDERHOUDSINSTALLATIES. kleine wijzigingen in bestaande kortteksten en doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties. De update van … Lees verder

STABU 2 uitgebreid met Restauratiebestek

Het Restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie in de besteksystematiek van STABU2. Dankzij de koppeling met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen (URL’n) kan een adequaat projectbestek worden opgesteld. De website www.restauratiebestek.nl bevat onder meer een voorbeeld van het Restauratiebestek (het restaureren van historisch gevelmetselwerk URL 4003 en -voegwerk URL 4006). Ook bevat … Lees verder

Update STABU2 Online catalogus 2021-01

De update van januari 2021 omvat: update van Bouwbesluit-normen als gevolg van de wijzigingen in het Bouwbesluit per 01-01-2021. een gedeeltelijke update van HOOFDSTUK 60 VERWARMINGSINSTALLATIES kleine wijzigingen in bestaande kortteksten en doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties. De update van februari 2021 zal de volgende updates bevatten: de voltooiing van de update van HOOFDSTUK … Lees verder