De Strategische Adviesraad (SAR) heeft een beslissende rol in het vaststellen van de strategie en de verbinding en borging naar gebruikers en hun achterban. De SAR wordt gevoed met ideeën en initiatieven door de drie beheercommissies, die ook de voortgang monitoren. De directie zorgt samen met de 3 teammanagers voor de afstemming tussen de SAR, beheercommissies en bestuur en voor de uitvoering van het jaarplan.

In de SAR zijn de stakeholders vertegenwoordigd, die belang hechten aan de standaarden van Ketenstandaard en het draagvlak vormen voor de activiteiten. De leden van de SAR vormen daarmee een belangrijke schakel met de achterban in het brengen en halen van relevante informatie, zodat Ketenstandaard haar rol goed kan vervullen.

Strategische Adviesraad

Hans Elsinga, voorzitter
namens Rijksvastgoedbedrijf

Erik van ’t Hof
namens Rijksvastgoedbedrijf, voorzitter NL/SfB Beheercommissie

Daan Viergever
Gemeente Rotterdam. namens Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Jurriën Deckers
Accolade, namens Aedes

Mark-Jan Koldijk
DWT Groep, namens Techniek Nederland

Albert Dunnink
Zehnder, namens FME

Albert van Heugten
Wonen Zuid, namens Aedes

André Meester
NVPU, namens NVTB

Marc de Dobbelaere
ZEVIJ/Necomij, namens VERTAZ

Danielle Hoekstra, voorzitter ETIM Beheercommissie
Technische Unie, namens FEDET

Jeffrey Truijens
VDNDP, namens BNA

Dave Vernooij
DuraVermeer, namens Bouwend Nederland

Jan Janssen
Royal HaskoningDHV, namens NLingenieurs

Jack Smeets, voorzitter STABU Beheercommissie
Arcadis, namens NLingenieurs

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!

Bel mij terug

    Word ook deelnemer

    Aanmelden

    Word lid van onze community

    Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Installatie

    Ga naar LinkedIn