Strategische Adviesraad

De Strategische Adviesraad (SAR) heeft een beslissende rol in het vaststellen van de strategie en de verbinding en borging naar gebruikers en hun achterban. De SAR wordt gevoed met ideeën en initiatieven door de drie beheercommissies, die ook de voortgang monitoren. De directie zorgt samen met de 3 teammanagers voor de afstemming tussen de SAR, beheercommissies en bestuur en voor de uitvoering van het jaarplan.

In de SAR zijn de stakeholders vertegenwoordigd, die belang hechten aan de standaarden van Ketenstandaard en het draagvlak vormen voor de activiteiten. De leden van de SAR vormen daarmee een belangrijke schakel met de achterban in het brengen en halen van relevante informatie, zodat Ketenstandaard haar rol goed kan vervullen.

Strategische Adviesraad

 • Albert van Heugten, voorzitter DICO Beheercommissie, namens Aedes (Wonen Zuid)
 • Albert Dunnink, namens FME (Zehnder)
 • André Meester, namens NVTB (NVPU)
 • Chris Warbout, namens Aedes (Havensteder)
 • Dave Vernooij, namens Bouwend Nederland (DuraVermeer)
 • Daan Viergever, namens Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Gemeente Rotterdam)
 • Erik van ’t Hof, voorzitter NL/SfB Beheercommissie, namens Rijksvastgoedbedrijf
 • Hans Elsinga, voorzitter, namens Rijksvastgoedbedrijf
 • Jack Smeets, voorzitter STABU Beheercommissie, namens NL Ingenieurs (Arcadis)
 • Jan Janssen, namens NL Ingenieurs (Royal HaskoningDHV)
 • Jurriën Deckers, namens Aedes (Accolade)
 • Jeffrey Truijens, namens BNA (VDNDP)
 • Mark-Jan Koldijk, namens Techniek Nederland (DWT Groep)
 • Marc de Dobbelaere, namens Vertaz (ZEVIJ/Necomij)
 • Maurice van der Leeden, voorzitter ETIM Beheercommissie, namens FEDET (Technische Unie)
 • Robert Landsman, namens Hibin/VVNH (Veris)