Strategische Adviesraad

De Strategische Adviesraad (SAR) heeft een beslissende rol in het vaststellen van de strategie en de verbinding en borging naar gebruikers en hun achterban. De SAR wordt gevoed met ideeën en initiatieven door de vier beheercommissies, die ook de voortgang monitoren. De directie zorgt samen met de 4 teammanagers voor de afstemming tussen de SAR, beheercommissies en bestuur en voor de uitvoering van het jaarplan.

In de SAR zijn de stakeholders vertegenwoordigd, die belang hechten aan de standaarden van Ketenstandaard en het draagvlak vormen voor de activiteiten. De leden van de SAR vormen daarmee een belangrijke schakel met de achterban in het brengen en halen van relevante informatie, zodat Ketenstandaard haar rol goed kan vervullen.

Strategische Adviesraad

 • Albert van Heugten, voorzitter DICO Beheercommissie, namens Aedes (Wonen Zuid)
 • Albert Dunnink, namens FME (Zehnder)
 • André Meester, namens NVTB (NVPU)
 • Dave Vernooij, namens FEDET (Rensa Family Company)
 • Erik van ’t Hof, voorzitter NL/SfB Beheercommissie, namens Rijksvastgoedbedrijf
 • Hans Elsinga, voorzitter, namens Rijksvastgoedbedrijf
 • Jack Smeets, voorzitter STABU Beheercommissie, namens NL Ingenieurs (Arcadis)
 • Jan Janssen, namens NL Ingenieurs (Royal HaskoningDHV)
 • Jeffrey Truijens, namens BNA (VDNDP)
 • Mark-Jan Koldijk, namens Techniek Nederland (DWT Groep)
 • Marc de Dobbelaere, namens Vertaz (ZEVIJ/Necomij)
 • Maurice van der Leeden, voorzitter ETIM Beheercommissie, namens FEDET (Technische Unie)
 • Robert Landsman, namens Hibin/VVNH (Veris)
 • Pieter van Teeffelen, namens DigiGO

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?