CorpoNet

CorpoNet is een netwerk op het gebied van Informatisering & Automatisering dat de corporatiesector ondersteunt bij haar uitdagingen: zowel technologisch, als innovatief en duurzaam. Vanuit CorpoNet werkt Ketenstandaard samen met VERA (Architectuurteam) om de onderhoudsmodellen beter op elkaar af te stemmen.

Bezoek de website