BRIS/KOMO/BNB

Met deze samenwerking willen we bereiken dat het voor ieder bouwproject in de bouw- en infrasector mogelijk is om de private eisen, de publieke eisen, de Bouwbesluitaspecten én de passende antwoorden daarop te vinden in de beoordelingsrichtlijnen (BRL), meteen in het bestek toe te passen.

BRIS: Bouw Regelgeving InformatieSystemen (www.bris.nl)

KOMO: KOMO is een collectief keurmerk dat in de Nederlandse bouw gebruikt wordt, zowel in burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) als in grond-, weg- en waterbouw (GWW). (www.komo.nl)

BNB: Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (www.bouwspecificatiedeskundigen.nl)