Missie en Visie

Missie   

Als onafhankelijke regisseur levert Ketenstandaard een concrete bijdrage aan het efficiënter en duurzamer maken van de gebouwde omgeving.   

Visie  

Ketenstandaard gelooft erin dat efficiëntere samenwerking bij het realiseren en onderhouden van infrastructuur en vastgoed, een oplossing biedt voor uitdagingen als:   

  • de woningbouwopgave;  
  • verduurzaming;  
  • en een circulaire economie in 2050.  

Efficiëntere samenwerking vraagt om een digitaal bouwwerkdossier met kwalitatief hoogwaardige data dat:   

  • beschikbaar is voor elke ketenpartner;  
  • meegroeit met ontwikkelingen rondom het bouwwerk;  
  • beschikbaar is gedurende de hele levenscyclus van het bouwwerk.  

Essentieel voor het samenstellen van een digitaal bouwwerkdossier is dat data vrij kunnen stromen tussen verschillende applicaties. Dan kan elke schakel de data hergebruiken en aanvullen, zonder deze opnieuw te hoeven aanmaken. Zo gaat er geen informatie verloren en bevat het digitale bouwwerkdossier altijd actuele en betrouwbare informatie.