Geschiedenis

Ketenstandaard

In 2015 zijn de stichting ETIM Nederland en stichting S@les in de Bouw gefuseerd tot Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie  met de merken ETIM, DICO Standaard en GS1. Vijf jaar later zijn Ketenstandaard Bouw en Installatie  en stichting STABU gefuseerd tot Stichting Ketenstandaard Bouw en Techniek met de merken STABU, ETIM , DICO Standaard, GS1 en NL/SfB


STABU

Stichting STABU is opgericht op 13 oktober 1976 in samenwerking met de grote organisaties in de Nederlandse bouwnijverheid. STABU is nu 40 jaar dé standaard voor bestekken in de B&U-sector. De systematiek onderscheidt zich van andere aanbieders door neutraliteit.  Hierdoor wordt de systematiek gedragen door de belangrijkste vakorganisaties in de Nederlandse Bouwsector. STABU  staat ten dienste en in opdracht van de gehele markt, om gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling mogelijk te maken. In samenwerking met de bouwsector en juridische adviseurs worden de standaard specificaties regelmatig uitgebreid.

Deze specificaties zijn door een webservice direct opvraagbaar en te gebruiken in de software die hiervoor geschikt is.


ETIM

Ruim een kwart eeuw geleden begon informatietechnologie een steeds prominentere rol te spelen in bedrijfsprocessen. De Nederlandse installatiebedrijven beseften al snel dat de beschikbaarheid van juiste en eenduidige artikelinformatie cruciaal was voor een succesvolle digitalisering van hun bedrijfsprocessen. Er is een informatiemodel ontwikkeld met in het ‘hart’ daarvan een structuur voor artikelinformatie. Zo is ETIM in 1991 ontstaan vanuit initiatief door de vereniging van elektrotechnische installateurs UNETO , later overgenomen door werktuigbouwkundige installateurs verenigd in VNI. Eind vorige eeuw zagen ook fabrikanten en groothandels het grote belang van ETIM voor het ontsluiten van hun digitale productgegevens en is de stichting ETIM Nederland opgericht. Vanaf dat moment werd ETIM ook in andere landen geïntroduceerd; als eerste in Duitsland. In 2009 is ETIM International opgericht.


Dico Standaard

De DICO Standaard (voorheen S@les in de Bouw en later SALES Standaard) is in 2002 ontstaan als lokaal initiatief van NVOB-afdeling Alkmaar en omstreken, een voorloper van Bouwend Nederland. GS1 is er vrijwel vanaf het begin bij betrokken. Nadat Bouwend Nederland het stokje had overgenomen van de afdeling is het project samen met softwarehuizen en groothandels uitgerold over Nederland. In 2009 is de stichting S@les in de Bouw opgericht. In 2020 kreeg de standaard de naam DICO (DIgital COmmunication)