Bestuur

Het bestuur van Ketenstandaard heeft de zorg voor de continuïteit van de stichtingen en de onderliggende vennootschappen en stelt de financiële jaarcijfers en de begroting vast en bestaat uit zes leden die op voordracht van het bestuur en met instemming van de strategische adviesraad worden aangesteld.

Samenstelling bestuur:

Namens bouwers / installateurs

Antonio Navarrete Gelde
bestuursvoorzitter

Peter Koenders, penningmeester
Coen Hagedoorn

Namens opdrachtgevers / adviseurs

Kevin Kok
Schoots Architecten BNA

Jurgen de Ruiter
Trevian

Namens groothandels / fabrikanten

Frans Spijkers
Legrand Nederland

Nanne Batelaan
De Stiho Groep