Gebruikersgroep

De Gebruikersgroep wordt betrokken door Ketenstandaard bij wijzigingen in de systematiek en het anders opzetten van de software. Dit zijn voornamelijk STABU aangelegenheden. De gebruikersgroep bestaat uit vier deelnemers.

Binnen de bouwsector wordt gebruik gemaakt van verschillende standaarden waarmee gebouwen en/of gebouwde ruimte wordt gespecificeerd. Voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW)  is dat RAW en voor de B&U-sector is dat STABU. Verschillende opdrachtgevers hebben met beide systematieken  te maken. Om die reden is er afgesproken dat het algemene juridische deel geharmoniseerd wordt. Deze harmonisatie van de  zo genaamde ‘Administratieve Voorwaarden’ vindt over de verschillende sectoren plaats in de Projectgroep PG01. In deze PG01 zijn naast CROW en Ketenstandaard ook universiteiten  en brancheorganisaties betrokken. Het voorzitterschap berust bij Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Stichting ERM en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben samen het initiatief genomen om de door hen opgestelde uitvoeringsrichtlijnen (URL) te vertalen naar specificaties in de STABU systematiek om dit specifieke onderwerp meer onder de aandacht te brengen bij voorschrijvers.

Voor ons geldt dit als invulling van onderdelen van ‘bestaand werk’ binnen de systematiek.

Binnen de projectgroep zijn deelnemers uit de leden van ERM en een projectcoördinator van Ketenstandaard opgenomen.

Ketenstandaard neemt deel in verschillende standaardisatie trajecten op zowel nationaal als internationaal niveau.

Binnen Nederland is dit de normcommissie van NEN, de National body voor standaardisatiewerk.

Op Europees niveau wordt binnen CEN de ontwikkeling van standaardisatie rondom BIM verder vormgegeven, terwijl hier ook standaarden worden overgenomen die op internationaal niveau bij ISO worden ontwikkeld.

Ketenstandaard is betrokken bij deze ontwikkelingen om de vertaling naar de Nederlandse situatie voor onze sector te ondersteunen.

 

 

NC381184 is een spiegelcommissie voor internationale normen die worden ontwikkeld bij ISO (International Organization for Standardization) en CEN (Comité Européen de Normalisation).

De normcommissie behelst vier sectoren (bouw, process industry, lucht en ruimtevaart, scheepsbouw) die daardoor een uitwisseling van kennis op dit gebied over de grenzen van de sectoren kunnen realiseren. Deze commissie houdt zich bezig met het monitoren en ontwikkelen van internationale standaarden op gebied van interoperabiliteit.

Incidenteel ontwikkelt deze commissie een norm of technische afspraak, met de mogelijkheid deze later naar internationaal niveau te brengen.

De bouwsector wordt door het BIM Loket met 3 zetels  in de normcommissie vertegenwoordigd, waarbij Ketenstandaard ondersteunt.

Ketenstandaard heeft zich ingezet bij de  ontwikkeling en review van ISO 12006-3 (Bouwconstructies – Organisatie van informatie over constructiewerken – Deel 3: Raamwerk voor objectgerichte informatie) en ISO 16354 (Richtlijnen voor Kennis Bibliotheken en Objectbibliotheken). Op dit moment houdt Ketenstandaard zich bezig met het monitoren van internationale ontwikkelingen en de nationale implementatie.

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!

Bel mij terug

    Word ook deelnemer

    Aanmelden

    Word lid van onze community

    Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Installatie

    Ga naar LinkedIn