Projectgroep 01: Administratieve Bepalingen

Binnen de bouwsector wordt gebruik gemaakt van verschillende standaarden waarmee gebouwen en/of gebouwde ruimte wordt gespecificeerd. Voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW)  is dat RAW en voor de B&U-sector is dat STABU. Verschillende opdrachtgevers hebben met beide systematieken  te maken. Om die reden is er afgesproken dat het algemene juridische deel geharmoniseerd wordt. Deze harmonisatie van de  zo genaamde ‘Administratieve Voorwaarden’ vindt over de verschillende sectoren plaats in de Projectgroep PG01. In deze PG01 zijn naast CROW en Ketenstandaard ook universiteiten  en brancheorganisaties betrokken. Het voorzitterschap berust bij Instituut voor Bouwrecht (IBR).