Normcommissies

Ketenstandaard neemt deel in verschillende standaardisatie trajecten op zowel nationaal als internationaal niveau.

Binnen Nederland is dit de normcommissie van NEN, de National body voor standaardisatiewerk.

Op Europees niveau wordt binnen CEN de ontwikkeling van standaardisatie rondom BIM verder vormgegeven, terwijl hier ook standaarden worden overgenomen die op internationaal niveau bij ISO worden ontwikkeld.

Ketenstandaard is betrokken bij deze ontwikkelingen om de vertaling naar de Nederlandse situatie voor onze sector te ondersteunen.

NEN Normcommissie NC381184 (informatie-integratie en interoperabiliteit)

NC381184 is een spiegelcommissie voor internationale normen die worden ontwikkeld bij ISO (International Organization for Standardization) en CEN (Comité Européen de Normalisation).

De normcommissie behelst vier sectoren (bouw, process industry, lucht en ruimtevaart, scheepsbouw) die daardoor een uitwisseling van kennis op dit gebied over de grenzen van de sectoren kunnen realiseren. Deze commissie houdt zich bezig met het monitoren en ontwikkelen van internationale standaarden op gebied van interoperabiliteit.

Incidenteel ontwikkelt deze commissie een norm of technische afspraak, met de mogelijkheid deze later naar internationaal niveau te brengen.

De bouwsector wordt door het BIM Loket met 3 zetels  in de normcommissie vertegenwoordigd, waarbij Ketenstandaard ondersteunt.