ISO 12006-3 en ISO 16354

Ketenstandaard heeft zich ingezet bij de  ontwikkeling en review van ISO 12006-3 (Bouwconstructies – Organisatie van informatie over constructiewerken – Deel 3: Raamwerk voor objectgerichte informatie) en ISO 16354 (Richtlijnen voor Kennis Bibliotheken en Objectbibliotheken). Op dit moment houdt Ketenstandaard zich bezig met het monitoren van internationale ontwikkelingen en de nationale implementatie.