Gebruikersgroep

De Gebruikersgroep wordt betrokken door Ketenstandaard bij wijzigingen in de systematiek en het anders opzetten van de software. Dit zijn voornamelijk STABU aangelegenheden. De gebruikersgroep bestaat uit vier deelnemers.