ETIM Commissies

Iets is pas een standaard als deze door de gemeenschap wordt aanvaard. Inspraak en draagvlak zijn belangrijke pijlers onder onze standaarden en dus ook bij de ETIM standaard.

Zie de ETIM Commissie als het Nederlandse ‘voorportaal’ van het internationale ETIM Technical Comité. Zij is eindverantwoordelijk ten aanzien van ETIM. ETIM Nederland heeft één zetel en daarmee één stem.


ETIM Classificatiecommissies

Een classificatiecommissie wordt opgericht voor een bepaalde productgroep en heeft als doel het voorbereiden van voorstellen voor aanpassingen en toevoegingen aan de ETIM Classificatie om deze te verbeteren. Hier kunnen onze deelnemers invloed uitoefenen op de standaard. Daarnaast fungeren de classificatiecommissies als klankbord voor lopende vragen.

De leden van de commissie bestaan uit productspecialisten van fabrikanten, groothandels en verwerkers. Ze zijn een afspiegeling van bedrijven die actief zijn in de productgroep. Het aantal commissies wordt bepaald door de behoefte van de markt.

Samenstelling commissie:

 • Fabrikant (groot en/of klein) (5-7 producenten).
 • Groothandel (groot en/of klein) (2-4 groothandels).
 • Verwerker (groot en/of klein), deze laatste zal in eerste aanzet nog niet deelnemen, naar mate het gebruik van ETIM op dit niveau meer en meer geïntegreerd is/wordt, kunnen zij altijd aanschuiven.

Huidige classificatie commissies

 • Appendages en distributie-units
 • Bevestigingsmaterialen
 • Bouwplaat materiaal
 • Deuren, hang en sluitwerk
 • Elektrische schakelapparatuur
 • Gereedschap
 • Gipsplaat
 • Industriële automatisering
 • Isolatiematerialen
 • Kabelladders en kabelgoten
 • Kabels
 • Kalkzandsteen en cellenbeton
 • Koeltechniek
 • Leidingen en fittingen
 • Pompen
 • Radiatoren – convectoren – warmteafgifte
 • Regelapparatuur HVAC
 • Rookgas afvoersystemen
 • Sanitair
 • Steen en dakpannen
 • Tegellijm en mortels
 • Tegels
 • Ventilatie
 • Ventilatoren
 • Verf en wandafwerking
 • Verlichting
 • Warmte/Koude opwekking
 • Warmwatervoorzieningen
 • Zakgoed / mortels

Wat doen de classificatiecommissie leden?

De ETIM classificatiecommissieleden vertegenwoordigen het algemene belang en stappen hiermee over de grenzen van hun eigen bedrijven heen.

Ze …

 • Oordelen of de ontwikkeling van of het onderhoud aan een productgroep en/of -klasse op functioneel en operationeel niveau goed is ingericht;
 • Stellen basisplannen op voor de planning en prioriteiten van de ETIM Classificatiecommissies;
 • Arbitreren als een ETIM Classificatiecommissie niet tot inhoudelijke overeenstemming komt inzake een issue of als er inhoudelijke geschillen zijn tussen de Classificatiecommissies. De arbitrage berust op de ETIM International Guidelines;
 • Communiceren over actualiteiten omtrent ETIM, zoals versiebeheer, ETIM UP, ETIM MC;
 • Bewaken de regelgeving en controleren op de kwaliteit;
 • Behandelen algemene vragen of discussiepunten met betrekking tot de classificatie;
 • Adviseren over de gewenste ontwikkeling van de modelstructuur en/of de beheerapplicatie;
 • Zoeken afstemming met andere standaarden die raakvlakken met de ETIM hebben , zoals bijvoorbeeld de DICO standaard;
 • Rapporteren vanuit Technical Commité van ETIM International, periodiek ondersteund door afvaardiging vanuit de bestuurlijke laag, of ETIM International;
 • Zijn een klankbord en informatiebron voor Ketenstandaard Bouw en Techniek. Wij weten veel van classificeren en de commissieleden weten veel van de producten.

Hoe werkt dat dan in de praktijk? 

 • Kleine wijzigingen worden, voor zo ver mogelijk,  per mail of telefoon besproken.
 • Grote wijzigingen worden met elkaar besproken tijdens bijeenkomsten.

Wie zijn de classificatiecommissie leden?

Over het algemeen zijn de leden van de classificatiecommissies productspecialisten van deelnemende ETIM bedrijven. Om lid te worden is een basiskennis over ETIM wel een pré.