DICO Werkgroepen

Bij onderwerpen die raadpleging van een deel van de achterban vragen worden tijdelijke werkgroepen opgericht, die rapporteren aan de beheercommissie. Er wordt voor deze structuur gekozen om te voorkomen dat er allerlei commissies worden ingesteld, die alleen actief worden als er een actueel onderwerp om raadpleging of uitwerking vraagt.

  • Onderwerpen in het jaarplan zijn bijvoorbeeld:
  • Ontwikkeling nieuwe communicatieberichten
  • Het verder uitrollen van DICO in bouw- en installatiesector
  • Certificering ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van de data uitwisseling
  • Aansluiten op de ontwikkeling van BIM en gebouwdossier
  • Aansluiting houden met andere (internationale) informatie- en communicatiestandaarden
  • Ontwikkelen tools ten behoeve van beheer
  • Aansluiten “Internet of Things” ontwikkelen
  • Relevante ontwikkelingen vanuit GS1 of CEN.