De relatie tussen de SAR en de beheercommissie is van essentieel belang. De beheercommissie stelt het beleid vast – voor de betreffende standaard – dat past binnen de strategie voor de ontwikkeling, uitrol en adoptie van de standaarden die is vastgelegd in het meerjaren businessplan. Er is een beheercommissie voor STABU, ETIM en DICO. De voorzitter van de beheercommissie is lid van de de SAR.

De beheercommissie bestaat uit 7-15 leden, die samen een representatieve afspiegeling vormen van de belanghebbenden en gebruikers van de betreffende standaard.

Verantwoordelijkheden

De beheercommissie vertaalt de strategie van Ketenstandaard naar jaarplannen per standaard en stelt deze vast. Behalve beheer en ontwikkeling van de standaard maken ook pr, communicatie, kennisoverdracht en deelnemersbeleid onderdeel uit van het jaarplan. Iedere beheercommissie heeft een teammanager, die samen met de directie zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van het jaarplan en afstemming met de andere beheercommissies. Daarnaast voedt de beheercommissie de SAR met ideeën en initiatieven, die de voorzitter presenteert in de SAR.

De beheercommissie kan ook fungeren als klankbord voor nieuwe ideeën of initiatieven. Voor meer specifieke zaken kunnen commissies worden ingesteld als het gaat om een structureel overleg van experts. Voor onderwerpen of onderzoek met een tijdelijk karakter kunnen werkgroepen worden ingesteld. Zowel commissies als werkgroepen rapporteren aan de beheercommissie.

DICO Beheercommissie

Samenstelling DICO Commissie:

 • Albert van Heugten, voorzitter namens Aedes (Wonen Zuid)
 • Lennart Drewes namens HIBIN/VVNH (TABS/Jongeneel)
 • Bastiaan de Bevere namens HIBIN/VVNH (Stiho)
 • Ton Smeele namens FEDET (Technische Unie)
 • Maurice van der Weele namens FME (Rexel)
 • Marcel van der Laan namens materieelverhuurbranche (Loxam)
 • Jan Lok namens Techniek Nederland (Mobilis)
 • Erik Rijnders namens Bouwend Nederland (Dura Vermeer)
 • Frits van den Bos namens GS1 Nederland
 • Elvira Nolle namens Techniek Nederland (INKA)
 • Edwin de Bruin namens NVTB (Struyk Verwo)
 • Aart Veldhuizen namens Techniek Nederland (HoMij)
 • Rene van Blarcum namens FME (Aalberts IPS)
 • Dirk Jan Hulsman namens Vertaz (Isero)
 • Luuk d’Hooghe namens Ketenstandaard Bouw & Techniek
 • Rien Wabeke namens Ketenstandaard Bouw & Techniek

Bij onderwerpen die raadpleging van een deel van de achterban vragen,  worden tijdelijke werkgroepen opgericht, die rapporteren aan de beheercommissie. Er wordt voor deze structuur gekozen om te voorkomen dat er allerlei commissies worden ingesteld, die alleen actief worden als er een actueel onderwerp om raadpleging of uitwerking vraagt.

DICO Werkgroepen

ETIM Beheerommissie

De meeste belanghebbenden en gebruikers van ETIM komen op dit moment uit de installatietechniek. Het ligt voor de hand dat de meeste leden van de beheercommissie hier hun basis vinden. Vanuit NVTB en HIBIN wordt het gebruik in de bouwkolom gestimuleerd, waardoor een vertegenwoordiging vanuit die sector ook wenselijk is. Daarnaast kan een vertegenwoordiging uit de softwarebranche een meerwaarde zijn:

Samenstelling ETIM beheercommissie: 

 • Daniëlle Hoekstra , voorzitter, namens FEDET (Technische Unie)
 • Rens Godschalk namens FEDET (Rensa)
 • Jaap van der Vijver namens HIBIN/VVNH (TABS)
 • Peter Zwakhals namens Techniek Nederland
 • Frank Wolbertus namens Techniek Nederland (TBI)
 • Frank Overdijk namens FME (ABB)
 • Lars Knoester namens FME (Prysmian)
 • Oscar Deurlo namens FME (Sygnify)
 • Gijs Hemmink namens FEDET (Hanzestrohm)
 • Caspar van Zoelen namens FME (Aalberts IPS)
 • Tim Koster namens NVTB (Wavin)
 • Albert Dunnink namens FME (Zehnder)
 • Leendert van der Waal namens NVTB (Wienerberger)
 • Vacature namens Bouwend Nederland
 • Jeroen van der Holst namens Ketenstandaard Bouw & Techniek
 • Rien Wabeke namens Ketenstandaard Bouw & Techniek

ETIM Classificatie Commissies

STABU Beheercommissie

Samenstelling STABU beheercommissie: 

 • Jack Smeets, voorzitter, namens NLIngenieurs (Arcadis)
 • Evelien Bruggeman namens Instituut voor BouwRecht (Hoogleraar Bouwrecht TU Delft)
 • Giovanni de Cuba namens Rijksvastgoedbedrijf
 • Jan Wijnand Groenendaal namens BNA (JW Architecten)
 • René van Wijk namens Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (Ingenieursbureau Multical)
 • Jan van Ravenswaaij namens Techniek Nederland (Jan van Ravenswaaij advies)
 • Jan Janssen namens NLIngenieurs (Royal HaskoningDHV)
 • Jan Willem Koot namens FME (Assa Abloy)
 • Ton Jans namens KOMO
 • Berend Koudstaal namens ISSO
 • Pim Berkhout namens Bouwend Nederland (Berkhout Bouwkosten)
 • Vacature namens VNG, Aedes
 • Radboud Baayen namens Ketenstandaard Bouw & Techniek
 • Rien Wabeke namens Ketenstandaard Bouw & Techniek

De STABU beheercommissie kan Projectgroepen opzetten, opheffen, splitsen of samenvoegen. Daarnaast bewaakt ze de samenwerkingsrelaties met derden en de internationale inbreng, bij buildingSmart en ISO.

STABU Projectgroepen

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag!

Bel mij terug

  Word ook deelnemer

  Aanmelden

  Word lid van onze community

  Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Installatie

  Ga naar LinkedIn