Beheercommissies

De relatie tussen de SAR en de beheercommissie is van essentieel belang. De beheercommissie stelt het beleid vast – voor de betreffende standaard – dat past binnen de strategie voor de ontwikkeling, uitrol en adoptie van de standaarden die is vastgelegd in het meerjaren businessplan. Er is een beheercommissie voor STABU, ETIM en DICO. De voorzitter van de beheercommissie is lid van de de SAR.

De beheercommissie bestaat uit 7-15 leden, die samen een representatieve afspiegeling vormen van de belanghebbenden en gebruikers van de betreffende standaard.

Verantwoordelijkheden

De beheercommissie vertaalt de strategie van Ketenstandaard naar jaarplannen per standaard en stelt deze vast. Behalve beheer en ontwikkeling van de standaard maken ook pr, communicatie, kennisoverdracht en deelnemersbeleid onderdeel uit van het jaarplan. Iedere beheercommissie heeft een teammanager, die samen met de directie zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van het jaarplan en afstemming met de andere beheercommissies. Daarnaast voedt de beheercommissie de SAR met ideeën en initiatieven, die de voorzitter presenteert in de SAR.

De beheercommissie kan ook fungeren als klankbord voor nieuwe ideeën of initiatieven. Voor meer specifieke zaken kunnen commissies worden ingesteld als het gaat om een structureel overleg van experts. Voor onderwerpen of onderzoek met een tijdelijk karakter kunnen werkgroepen worden ingesteld. Zowel commissies als werkgroepen rapporteren aan de beheercommissie.

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?