Uitgangspunten NL-SfB Beheer

Om het beheer en de ontwikkeling van de NL-SfB goed in te  richten is het  noodzakelijk helder te hebben waarvoor de NL-SfB bedoeld is en waarvoor hij  gebruikt wordt. Voor die analyse  onderscheiden we  ‘identificeren’ en ‘sorteren’.

Bij identificeren willen we op basis van objectieve kenmerken de identiteit vaststellen, zoals in ‘een persoon identificeren’, in geval van een bouwwerk veelal een specifiek bouwelement. Bij sorteren zoeken we bouwelementen met gelijke kenmerken bij elkaar om er iets mee te doen. Een kostendeskundige kan daar een kostenrecept aan koppelen en zo bijvoorbeeld de begroting maken of een werk analyseren. Voor conditiemeting zijn op basis van sorteringen recepten gemaakt die tijdens een inspectie aan een geïdentificeerd bouwelement gekoppeld kunnen worden. Met dit laatste voorbeeld wordt duidelijk dat identificeren en sorteren dicht bij elkaar liggen, want de kenmerken van het recept zijn  ook kenmerken van een specifiek bouwelement.

Vanwege het gebrek aan genormaliseerde identificatiemethoden is de NL-SfB code geregeld daarvoor gebruikt. Dit heeft  geleid tot de behoefte het aantal niveaus in tabel 1 te verdiepen. Het bekende voorbeeld is de wifirouter waarvoor een code wordt gevraagd. Deze behoefte komt meer voort vanuit identificatie, dan van sorteren. Dit heeft geresulteerd in een zekere wildgroei  in aanvullende codes die niet officieel zijn, ook wel aangeduid als dialecten.

De  situatie waarin de NL-SfB zowel voor identificeren als sorteren wordt gebruikt en bedrijfssystemen daarop zijn ingericht, heeft tot gevolg dat aanpassing in de ordening tot problemen in bedrijfsvoering kan leiden. Vanuit dat perspectief heeft de expertcommissie als uitgangspunt gekozen om voor uitbreiding vooral gebruik te maken van nog niet toegewezen nummers. Door veranderende technieken is het  nodig om op hoofdniveau de omschrijving aan te passen, zodat op lager niveau nieuwe technieken kunnen worden toegevoegd. Dit speelt bijvoorbeeld bij energieopwekking waar het aantal bronnen is toegenomen. Voor het beheer van de NL/SfB is van belang de sorteerfunctie als uitgangspunt te hanteren en daarmee tal van activiteiten in het bouwproces te ondersteunen in lijn met gedachtengoed zoals dat ook in de publicatie van de NL/SfB uit 2005 is beschreven bij ‘toepassingsgebied’.

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen en de mogelijkheden die BIM-technologie biedt, kan de NL-SfB bijdragen aan een goede en eenduidige communicatie in het bouwproces met haar sorteerfuncties. Op basis van het huidige gebruik is  bestaat er spanning  tussen de gehanteerde kenmerken uit de NL-SfB en het gebruik hiervan in BIM-technologie voor het identificeren van objecten. Het gaat om dezelfde kenmerken, alleen anders gebruikt. De kern van hetgeen we doen in het digitaliseren van het bouwproces is verbinden van data met elkaar. Om dat mogelijk te maken en met NL-SfB daaraan bij te dragen zijn de volgende acties nodig:

  • NL-SfB voor bouwproducten actualiseren
  • NL-SfB publiceren als database op basis van OWL
  • NL-SfB vertalen in het Engels