NL-SfB database en gebruikersplatform

Wie aan de slag wil met NL-SfB, kan gratis* gebruikmaken van de NL-SfB Database. Om die te gebruiken, heb je een Ketenstandaard account nodig. Dat kan worden aangemaakt met een e-mailadres (gebruik hiervoor het liefst een gevalideerd Microsoft of Google account!), en daarmee hebben gebruikers direct ook toegang tot het NL-SfB Gebruikersplatform.

Praat mee!

Via het Gebruikersplatform kun je input leveren en vragen stellen. Zo zorgen we ervoor dat NL-SfB blijft aansluiten op wensen uit de markt, en hopen we dat het aantal gebruikers groeit.

Webservice

Voor programmeurs is een API/webservice ontwikkeld. Neem contact met ons op via nlsfb@ketenstandaard.nl voor meer info.

*Kanttekening: vraagt een gebruiker om aanvullende dienstverlening, bijvoorbeeld het leggen van een verbinding met een nieuw project (dat moet worden gestart) of met andere classificatie of standaard, dan kan het zijn dat een vergoeding wordt gevraagd. Dit, omdat voor gebruik van sommige andere open standaarden een gebruikersbijdrage is verschuldigd.