NL/SfB Tabellen

De meest bekende tabel van NL/SfB is Tabel 1. De NL/SfB tabel 1 is gebaseerd op functies die onderdelen van gebouwen moeten vervullen, voorbeelden hiervan zijn scheidingen op basis van klimaat, lucht- en lichttoetreding, etcetera.

In totaal bestaat de NL/SfB uit 5 tabellen:

  • Tabel 0 bevat de coderingen voor de te bouwen omgeving en de te creëren ruimten.
  • Tabel 1 bevat de coderingen voor de functionele onderdelen van de te bouwen voorziening.
  • Tabel 2 bevat de coderingen voor de toe te passen constructiemethoden.
  • Tabel 3 bevat de coderingen voor de toe te passen (bouw)materialen
  • Tabel 4 bevat de coderingen voor het te organiseren voorbereidings- en bouwproces, de kenmerken en eigenschappen van gebouwen, ruimten en (bouw)materialen en de kenmerken van de activiteiten van (toekomstige) gebruikers.

In de dagelijkse praktijk wordt in de bouwsector eigenlijk alleen tabel-1 gebruikt. Ketenstandaard is voorstander van een uitgebreider gebruik, waarmee ook de tabellen 0, 2 en 3  gebruikt worden. Hiervoor wordt via het BIM-Loket overleg gewerkt aan draagvlak.