NL-SfB en andere standaarden

NL-SfB en de STABU besteksystematiek vullen elkaar aan. De NL-SfB is een manier van kijken naar data of wel het benaderen van content. De STABU besteksystematiek is vooral specificatie content voor het maken van complete bestekken. Deze kan op verschillende manieren worden ontsloten. Voor bestekschrijvers is de STABU2 classificatie een vertrouwde wijze van ontsluiten die breed wordt toegepast en is met name gericht op werksoorten. Daarnaast kan de STABU content worden ontsloten via bouw- en installatiedelen, meer gericht op objecten.

In het woud van standaarden en classificaties kun je als eindgebruiker al snel verdwalen. Gelukkig wordt er in de bouwkolom steeds beter samengewerkt om dit te voorkomen. Het is de ambitie van Ketenstandaard  om samen met instituten als , BIM Loket, ISSO, KOMO en BRIS het verschil te maken in het belang van de eindgebruikers.

Aansluiting van de verschillende classificaties , zoals bijvoorbeeld ETIM, is een traject wat in gang is gezet. De data zelf wordt zo de basis, terwijl classificaties ondersteunend worden aan werkwijzen.