Elektronisch communiceren

De NL/SfB is een semantische  classificatie en is gericht op ordening van en documentatie over bouw- en installatiedelen. NL/SfB wordt al tientallen jaren gebruikt: de mate van ICT-integratie in het bouwproces is weinig relevant voor het functioneren van deze classificatie, omdat de classificatie op zichzelf staat en niet afhankelijk is van de mate van integratie. Volgens het BIM-loket wordt de classificatie in de praktijk veelvuldig en breed  toegepast in BIM-projecten en is er een duidelijke behoefte om de NL/SfB binnen deze BIM-werkwijze blijvend te verbeteren. Met de gebruikerscommissie worden plannen  ontwikkeld voor de inhoud en vorm van de gewenste verbetering.