Geschiedenis en beheer NL-SfB

De oorspronkelijke Zweedse SfB-classificatie dateert al uit 1947. Nederland nam deze classificatie begin jaren 80 over, en dit werd dé classificatie voor documentatiesystemen voor bouwproducten. Na 1991 kwam hier een belangrijke functie bij. Want in dat jaar publiceerde de BNA een aangepaste NL-SfB-classificatie met de ondertitel “Elementenmethode ’91”. Dit werd de basis voor het maken van elementenbegrotingen, die nu nog steeds in de ontwerpfasen van bouwprojecten worden gebruikt.

Basis voor digitaal werken

Toen de bouw in de jaren ’80 van de vorige eeuw met CAD-tekenen begon, diende de NL-SfB classificatie vaak als basis voor de laagindeling van 2D CAD-tekeningen (zie bijvoorbeeld ook de 2D CAD-standaard GB-CAS). Vervolgens groeide het gebruik van de classificatie zienderogen. Zeker na de introductie van BIM in het begin van de 21ste eeuw. Nu gebruiken bouw- en installatieprofessionals de viercijferige NL-SfB elementcoderingen vrijwel standaard in BIM-modellen, en vormt NL-SfB ook een belangrijke basis voor digitaal werken in de bouw.

Beheer door Ketenstandaard

NL-SfB is eigendom van digiGO, hét platform voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Het dagelijks beheer van de NL-SfB is sinds 2023 overgedragen aan Ketenstandaard Bouw & Techniek. De beheerorganisatie bestaat uit een beheer- en expertcommissie en het gebruikersplatform.

Nieuwe, gezamenlijke SfB in 2024 

Met ingang van 2024 werken Buildwise, het Belgische innovatiecentrum voor de bouw, Ketenstandaard Bouw en Techniek en digiGO bovendien samen om het gebruik van SfB-classificatie in beide landen te stroomlijnen en stimuleren. In 2023 zijn alle pictogrammen van de SfB-classificatie bijgewerkt en opgefrist, en in 2024 wordt gewerkt aan een nieuwe release; een gezamenlijke versie van de SfB.