White Paper: visie op het (toekomstig) gebruik van NL/SfB

09 / 11 / 2020

Kunnen we de NL/SfB-classificatie geschikt maken voor nieuwe toepassingen gericht op het coderen van objecten in BIM-modellen? Of zal dit gezien de enorme legacy van deze standaard op te veel weerstand stuiten, en kunnen we ons beter richten op andere (bestaande of te ontwikkelen) systemen die daarvoor beter geëigend zijn? Op grond van deze kernvragen heeft de Beheercommissie NL/SfB een visie geformuleerd en vastgelegd in een White Paper. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de commissie vindt dat de NL/SfB classificatie beschikbaar moet blijven.

De White Paper NL/SfB is opgesteld door de Beheercommissie NL/SfB, vanwege de noodzaak om de ontwikkeling van de NL/SfB classificatie in perspectief te zetten van de huidige ontwikkelingen in de sector. De Beheercommissie wil een visie ontwikkelen op het (toekomstig) gebruik van de NL/SfB-classificatie in het digitale ontwerp-, bouw- en beheerproces, als uitgangspunt voor het beleid en het beheer van de standaard in de komende jaren.

Elementenbegrotingen 

De NL/SfB classificatie in de huidige vorm is vooral geschikt ter ondersteuning van het maken van elementenbegrotingen. Nieuwe toepassingen draaien meestal om het coderen van objecten in BIM-modellen, c.q. databestanden, met als doel die objecten te kunnen sorteren op basis van gelijksoortige kenmerken. Voor deze nieuwe toepassingen blijkt de classificatie volgens de Beheercommissie te beperkt: in de praktijk willen gebruikers – afhankelijk van het gebruiksdoel – objecten ook kunnen sorteren op basis van andere (combinaties van) kenmerken dan de NL/SfB-codering toelaat.

Om het geschetste sorteerprobleem op te lossen, ontwikkelen gebruikers dikwijls eigen uitbreidingen van de classificatie (‘dialecten’). Maar een dialect is altijd contextafhankelijk: het is slechts één manier is om naar de werkelijkheid te kijken. Bovendien: als ketenpartners in een project eigen dialecten hanteren, is digitale informatie-uitwisseling nog steeds niet mogelijk zonder uitgebreide mappingen.  

Legacy 

De Beheercommissie stelt in de White Paper vervolgens een hiermee samenhangende vraag: is de NL/SfB geschikt, of moet deze classificatie geschikt worden gemaakt voor de nieuwe toepassingen? Of zijn daarvoor wellicht andere (bestaande of te ontwikkelen) systemen beter geëigend? En als we de laatste vraag met “ja” beantwoorden: wat is dan de toekomst van de huidige NL/SfB, mede gezien tegen de achtergrond van de enorme legacy die in de bedrijfstak en gebouwbeheerders is opgebouwd met de classificatie?

Als antwoord op de vragen geeft de Beheercommissie vervolgens een aanzet voor een visie, een toekomstbeleid. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de commissie vindt dat de NL/SfB classificatie beschikbaar moet blijven: ‘De classificatie zal de komende jaren nog veel worden gebruikt, onder meer omdat heel veel organisaties en bedrijven hebben geïnvesteerd in normen, informatiesystemen, objectenbibliotheken, ‘families’, kostendatabestanden enzovoort die zijn gebaseerd op de NL/SfB. Het beleid m.b.t. de NL/SfB is erop gericht om deze organisaties in de gelegenheid te stellen rendement uit hun investeringen te halen.’ Een tweede uitgangspunt is daarom dat databestanden die in de toekomst mogelijk op een andere, fijnmaziger manier zijn gecodeerd en geclassificeerd, altijd hersorteerbaar zullen moeten zijn naar de vertrouwde NL/SfB-klassen.  

Meer lezen over de uitgebreide analyse en mogelijk oplossingsrichtingen? Download dan hier de White Paper NL/SfB.  

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?