Werkgroep Systematiek en BIM

02 / 11 / 2021

Vanuit de werkgroep Systematiek en BIM van de BNB worden regelmatig vragen gesteld over de STABU2 catalogus.

Vanuit de werkgroep Systematiek en BIM van de BNB worden regelmatig vragen gesteld over de STABU2 catalogus. Naast praktische vragen en opmerkingen over verbeteringen of veranderingen in de systematiek en concepten, is dit voor ons ook een belangrijk klankbord om grotere ontwikkelingen te toetsen, zoals bijvoorbeeld de recente wijziging aangaande dubbele punten.

In november zullen de volgende onderwerpen besproken worden:

  • De uniforme indeling van de paragrafen XX.1X in de technische hoofdstukken. Deze zal bij ieder hoofdstuk beschikbaar worden gemaakt nadat er overeenstemming is over de indeling. Hierbij zal ook worden gekeken naar bruikbaarheid bij een indeling op elementensortering.
  • De uniformering van specificaties over documenten (tekening, berekening, plan, rapport, etc.) waarbij zal worden gekeken naar paragraaf 01.05, de XX.12 paragrafen, de specificaties op korttekstniveau en hoe om te gaan met hoofdstuk overschrijdende documenten. Hierbij zal ook worden gekeken naar bruikbaarheid bij een indeling op elementensortering.

Uiteraard zullen er bij gebruikers ook veel vragen en meningen leven die niet in werkgroepen voorbijkomen. Wij vernemen daarom ook graag die vragen en opmerkingen over STABU, zodat we een goed beeld krijgen van wat er leeft bij onze gebruikers en daar ook zo goed mogelijk kunnen op inspelen. Mail hiervoor naar stabu@ketenstandaard.nl

Delen