Wanneer ben je een eigenbouwer?

28 / 09 / 2021

Wij krijgen we met enige regelmaat de vraag wat een ‘eigenbouwer’ is.

Volgens de Belastingsdienst is een eigenbouwer een ondernemer die zonder opdracht van een opdrachtgever in de normale uitoefening van zijn bedrijf een project uitvoert. Een eigenbouwer wordt ook als aannemer aangemerkt.

Als de ondernemer de werkzaamheden helemaal uitbesteedt, is hij alleen in 1 van de volgende gevallen eigenbouwer:

  • Hij voert regelmatig de werkzaamheden (deels) zelf uit. Bijvoorbeeld een woningcorporatie die voor het uitvoeren van onderhoudswerk eigen personeel heeft, maar dat werk ook uitbesteedt.
  • Het gaat om fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen, en deze werkzaamheden vallen onder de normale activiteiten van het bedrijf. De ondernemer moet de werkzaamheden deels zelf uitvoeren of ten minste de algehele leiding over de werkzaamheden houden. Dat laatste is het geval als de eigen technische of organisatorische kennis een veel grotere rol speelt dan bij een ‘normale’ opdrachtgever. Bijvoorbeeld een woningcorporatie die regelmatig nieuwbouw realiseert en daarbij de algehele leiding heeft.

Aan de hand van concrete omstandigheden van het betrokken bedrijf én van de werkzaamheden zal steeds worden beoordeeld of er daadwerkelijk sprake is van eigenbouwerschap.

Eigenbouwer als aannemer

Als een eigenbouwer het werk door een ander laat uitvoeren, geldt de eigenbouwer als aannemer. Degene aan wie hij het werk uitbesteedt, is dan de onderaannemer. De onderaannemer verlegt de btw naar de eigenbouwer/aannemer.

Zekerheid over eigenbouwerschap krijgen?

Wilt u vooraf zekerheid over het eigenbouwerschap? Neem dan contact op met de Belastingsdienst voor een vooroverleg.  

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?