Verwijzing naar de STABU2-catalogus

24 / 11 / 2020

Het was in het verleden gebruikelijk om (op de omslag van/in) uw bestekboek te verwijzen naar de gebruikte catalogus. Met de online STABU2-catalogus hoeft dit niet meer. U kunt deze verwijzing achterwege laten.

Waarom

Uit uw vragen en opmerkingen leiden wij af dat dit soms lastig te begrijpen is. Waarom deze vermelding niet meer nodig is als u de online catalogus gebruikt, leggen wij hieronder graag aan u uit.

Geldigheid

Alle versies van indeling en specificaties behorende bij de STABU2-systematiek worden vanaf haar introductie in september 2019 bijgehouden in de online STABU-catalogus zelf. U kunt verouderde versies gewoon inlezen. Alleen kunt u die verouderde versies niet meer bewerken, u wordt telkens geleid naar de nieuwste versies. Op die manier bewaakt STABU de geldigheid van bestekboeken die in de markt worden gezet.

Maakt u gebruik van offline-catalogi, dan kunt u die in principe nog steeds inladen en gebruiken. Maar de geldigheid van bestekboeken gemaakt met offline-catalogi, zal met ingang van 2021 aflopen.

Oude STABU-catalogi

Naarmate de tijd verstrijkt, worden de oude STABU-catalogi natuurlijk steeds minder actueel. De vuistregel voor de geldigheid van het bestekboek is dat het is toegestaan om nog offline catalogi tot 3 jaar terug te gebruiken en bestekboeken die daarmee zijn gemaakt in de markt te zetten. Dat betekent dat de geldigheid van de in 2020 nog toegestane catalogus 2017-1 (stabudb.46), verloopt in 2021. De catalogus 2017-1 is namelijk de laatste offline-catalogus. De additionele catalogus 2018-1 bevat alleen een actualisatie van normen , en werkt niet zónder catalogus 2017-1.

2021

Vanaf 2021 heeft u de zorgplicht voor uw opdrachtgever om volledig te werken met de online catalogus. In de overgangsfase 2019/2020 kan verwarring zijn opgetreden, omdat bijvoorbeeld versiewijzigingen in de database elkaar snel opvolgden en u daardoor uw bureaubestekken voortdurend moest bijwerken. In 2021 gaan wij uit van meer rust in de online-catalogus.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?