Verwijzing naar de STABU2-catalogus

24 / 11 / 2020

Het was in het verleden gebruikelijk om (op de omslag van/in) uw bestekboek te verwijzen naar de gebruikte catalogus. Met de online STABU2-catalogus hoeft dit niet meer. U kunt deze verwijzing achterwege laten.

Waarom

Uit uw vragen en opmerkingen leiden wij af dat dit soms lastig te begrijpen is. Waarom deze vermelding niet meer nodig is als u de online catalogus gebruikt, leggen wij hieronder graag aan u uit.

Geldigheid

Alle versies van indeling en specificaties behorende bij de STABU2-systematiek worden vanaf haar introductie in september 2019 bijgehouden in de online STABU-catalogus zelf. U kunt verouderde versies gewoon inlezen. Alleen kunt u die verouderde versies niet meer bewerken, u wordt telkens geleid naar de nieuwste versies. Op die manier bewaakt STABU de geldigheid van bestekboeken die in de markt worden gezet.

Maakt u gebruik van offline-catalogi, dan kunt u die in principe nog steeds inladen en gebruiken. Maar de geldigheid van bestekboeken gemaakt met offline-catalogi, zal met ingang van 2021 aflopen.

Oude STABU-catalogi

Naarmate de tijd verstrijkt, worden de oude STABU-catalogi natuurlijk steeds minder actueel. De vuistregel voor de geldigheid van het bestekboek is dat het is toegestaan om nog offline catalogi tot 3 jaar terug te gebruiken en bestekboeken die daarmee zijn gemaakt in de markt te zetten. Dat betekent dat de geldigheid van de in 2020 nog toegestane catalogus 2017-1 (stabudb.46), verloopt in 2021. De catalogus 2017-1 is namelijk de laatste offline-catalogus. De additionele catalogus 2018-1 bevat alleen een actualisatie van normen , en werkt niet zónder catalogus 2017-1.

2021

Vanaf 2021 heeft u de zorgplicht voor uw opdrachtgever om volledig te werken met de online catalogus. In de overgangsfase 2019/2020 kan verwarring zijn opgetreden, omdat bijvoorbeeld versiewijzigingen in de database elkaar snel opvolgden en u daardoor uw bureaubestekken voortdurend moest bijwerken. In 2021 gaan wij uit van meer rust in de online-catalogus.

Delen