Van ETIM 8.0 naar ETIM 9.0

09 / 02 / 2022

Lancering van ETIM 9.0 staat gepland voor
1 november 2022. De huidige statische versie ETIM 8.0 is dan alweer 2 jaar oud.

Aanpassingen en toevoegingen sinds release ETIM 8.0

In principe is er binnen de ETIM beheeromgeving sprake van versiebeheer per klasse. Dus klassen kunnen zijn aangepast, of nieuwe klassen kunnen zijn toegevoegd sinds versie 8.0. Er zijn sinds de publicatie al meer dan 2.500 wijzigingsverzoeken ingediend door ETIM beheerders in meer dan 22 landen.

Wat is er verbeterd en geüpdatet?

Het merendeel zijn verbeteringen die vallen onder onderhoudswerkzaamheden zoals vertalingen of ontdubbelingen en consistent gebruik van kenmerken. Daarnaast hebben we in samenspraak met commissies en deelnemers verschillende klassen geüpdatet. Een belangrijk punt daarin is het bevorderen en stimuleren van ETIM classificatie in de Bouw. Hierdoor zijn veel bouw-klassen aangepast.


Impact release ETIM 9.0

Afgelopen december lieten we al weten dat ETIM International ernaar streeft om vanaf nu iedere 2 jaar met een versie-update te komen in plaats van om de 3 jaar. Hieronder leest u de impact van de eerstvolgende nieuwe release:

Als u classificeert volgens ETIM dynamisch versiebeheer

Dynamisch versiebeheer betekent: gebruik altijd de laatste versie van de klasse definitie. Het versienummer van de klasse wordt na het publiceren van de release bij het eerste goedgekeurd wijzigingsverzoek opgehoogd. De daaropvolgende wijzigingen worden als revisies geregistreerd en zijn onder datzelfde nieuwe versienummer toegankelijk, totdat er een nieuwe release wordt gepubliceerd. Als uw software gebruikt maakt van dynamisch versiebeheer, dan beschikt u al over de laatste versies van alle klassen en hoeft u niets te doen.

Als u classificeert volgens ETIM 8.0

Als uw PIM systeem gebruik maakt van de statische versie ETIM 8.0, dan kunt u overwegen om te migreren naar deze nieuwe versie ETIM 9.0, na 1 november. ETIM 8.0 wordt nog wel ondersteund als standaard tot de release van ETIM 9.0. Let er wel op dat datapools zoals 2BA gebaseerd zijn op ETIM dynamisch versiebeheer en daarom is het aan te bevelen om daar zelf ook gebruik van te maken.

Als u classificeert volgens ETIM 7.0

Na invoering van ETIM 9.0 wordt de versie ETIM 7.0 niet meer actief ondersteund. U wordt dringend aangeraden om in uw software de ETIM klassen te upgraden naar ETIM 9.0.

Voor de ETIM UP Conversietool

Voor ETIM deelnemers van Ketenstandaard hebben wij de ETIM UP conversietool ontwikkeld. Met deze online serviceapplicatie kunt u uw ETIM classificatiedata automatisch migreren naar een nieuwere versie. Bij iedere wijziging in een klasse worden conversieregels bijgehouden tussen oude en nieuwe kenmerken. Waar mogelijk wordt er automatisch geconverteerd tussen oude en nieuwe kenmerken, en er wordt een rapport gegenereerd met nog openstaande punten die niet automatisch geconverteerd kunnen worden. Zie verder ook: https://www.ketenstandaard.nl/etim/etim-up/

Tijdspad lancering ETIM 9.0

31 mei 2022

Deadline voor het indienen van wijzigingsaanvragen bij Ketenstandaard (ETIM Nederland). De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Alle aanvragen die na 31 mei worden ingestuurd, worden voorbereid en verzameld. Ze kunnen pas verwerkt worden wanneer de aanvragen van vóór 31 mei zijn afgewikkeld, en kunnen pas na 1 november weer worden ingevoerd in het beheersysteem van ETIM International. Deze wijzigingen worden niet verwerkt in ETIM 9, maar kunnen, na verwerking, nog wel gebruikt worden in software die gebruik maakt van ETIM dynamische versionering.

Vóór de deadline van 30 juli 2022

Aanvragen valideren, voorbereiden en invoeren in het Classification Management System

30 juli 2022

Deadline voor het indienen van wijzigingsaanvragen bij ETIM International. Verwerken van openstaande aanvragen door ETIM International. Het beheersysteem gaat op slot. Er kunnen geen aanvragen worden ingediend.

1 november 2022

Lancering ETIM versie 9.0.
Aanvragen die zijn blijven liggen, kunnen weer worden ingevoerd.

Delen