Validatie Rest Messageservice 3.1

13 / 09 / 2022

Het Rest Endpoint kan vanaf nu ook gebruikt worden.

Voor de zomer informeerden we u al over de test met het Rest Endpoint.

De Rest Messageservice 3.1 maakte het al mogelijk makkelijk en eenduidig koppelingen vast te leggen. Vanuit de markt kwam daarnaast de vraag of er getest kon worden tegen een server om te controleren of de verbinding juist is opgezet en of de payload op de juiste manier uitgewisseld kon worden. Naar aanleiding van deze vraag is het Rest Endpoint ontwikkeld.

Het Rest Endpoint kan vanaf nu ook gebruikt worden. De API credentials voor het gebruik kunnen aangevraagd worden via Mijn Ketenstandaard.

Delen