Update van de STABU Beheercommissie

01 / 03 / 2022

Na het eerste opstartjaar is de beheercommissie in februari begonnen met de basis die in 2021 gelegd werd verder te verduidelijken en thema’s en acties beter op elkaar af te stemmen.

Binnen Ketenstandaard is afgelopen jaar gestart met de opzet van een nieuwe Governance structuur voor de STABU Systematiek en Standaard. Voor alle standaarden is een beheercommissie opgericht waarin leden deelnemen vanuit de relatie met de achterban uit de keten.

Voor en met de sector

Organisaties die zijn vertegenwoordigd in de beheercommissie STABU zijn: NL Ingenieurs (Ingenieursbureaus), Bouwend Nederland (Aannemers), BNA (Architecten), BNB (Specificatie- en Contract deskundigen), Techniek Nederland (Installatiesector), Rijksvastgoedbedrijf (Overheid), KOMO (Kwaliteitsrichtlijnen), ISSO (Kennisinstituten), Instituut voor BouwRecht (Contractspecialisten) en FME (Technologie).

Hoofdthema’s

De hoofdthema’s die de STABU beheercommissie heeft geformuleerd:

Na het eerste opstartjaar is de beheercommissie in februari, op halve kracht vanwege corona, maar wel zeer enthousiast, begonnen met de basis die in 2021 gelegd werd verder te verduidelijken en thema’s en acties beter op elkaar af te stemmen. Veel aandacht gaat ook uit naar aansluiting met de achterban, aangezien we het daar tenslotte allemaal voor doen. De volgende STABU beheercommissie bijeenkomst staat gepland voor medio mei.

Delen