Update STABU2 Online Catalogus – mei 2020

02 / 06 / 2020

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 bevat deze maandelijks online updates. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn.

De update van mei 2020 betreft hoofdzakelijk de herziening en update van

  1. HOOFDSTUK 52 WATERINSTALLATIES.
  2. PARAGRAFEN 70.71, 70.72, 70.73, 70.74, 70.75, 70.78 en 70.87 in het HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES.

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

  • Herziening en update van HOOFDSTUK 52 WATERINSTALLATIES
    De updates zijn uitgevoerd om diverse redenen, zoals nader in de verantwoording uitgelegd.
  • Aanpassingen HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
    De wijziging bestaat uit het aanpassen van de specificatiegroepen onder de rubrieken, het uitbreiden met nieuwe rubrieken onder verschillende kortteksten en het uitbreiden en/of vernieuwen van technische specificaties. Dit alles met betrekking tot schakelaars, contactdozen, spanningsrails en aardings- en bliksemafleidermaterialen.  Ook zijn er nieuwe kortteksten toegevoegd over schakelaars en contactdozen met veel nieuwe varianten.

Update voor juni

De juni-update (2020-6) zal, naast het reguliere onderhoud, een herziening en update van HOOFDSTUK 55 GASINSTALLATIES bevatten. Verder zullen opnieuw enkele paragrafen van HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES worden geupdate.

Delen