Update STABU2 Online Catalogus – maart 2020

24 / 03 / 2020
 • B242110 STALEN BUIS
 • paragrafen 70.41 en 70.42 in het HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES.
 • HOOFDSTUK 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 bevat deze maandelijks online updates. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn.

De update van maart 2020 betreft hoofdzakelijk de herordening van specificatiegroep B242110 STALEN BUIS. Dit is uitgewerkt met een aantal nieuwe specificatiegroepen en dit wijzigt een aantal veelgebruikte kortteksten. Verder een update van paragrafen 70.41 en 70.42 in het HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES. Ook zijn er aanpassingen in HOOFDSTUK 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN doorgevoerd. Deze omvangrijke update is verzacht door de verspreiding over 3 verschillende disciplines.

Verantwoording

De volledige verantwoording hier kan gedownload worden.

Update (eind) april

De april-update zal, naast het reguliere onderhoud, bevatten:
Aanpassingen in HOOFDSTUK 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE en aanpassingen in HOOFDSTUK 51 BINNENRIOLERING. Daarnaast een update van de paragrafen 70.71, 70.72, 70.43 en 70.74 voor schakelaars en contactdozen in HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES.

 1. AANPASSINGEN SPECIFICATIEGROEP B242110 STALEN BUIS
  De groep B242110 STALEN BUIS bevatte een verzameling van 15 specificaties van stalen buizen voor zeer verschillende functies. Omdat diezelfde groep naar voren kwam in meer dan 20 kortteksten (onder bouwkunde en werktuigbouwkunde) was het kiezen van de juiste buis bij de korttekst geen eenvoudige opgave. Dit was veel gebruikers lange tijd een doorn in het oog.Deze specificatiegroep STALEN BUIS is nu onderverdeeld in 7 (deels nieuwe) specificatiegroepen voor gebruik in verschillende kortteksten. De aanzet daartoe werd ook gegeven door de noodzaak de specificaties inhoudelijk aan te passen. Een en ander leidt tot een ingrijpende wijziging in een flink aantal kortteksten.
 2. UITBREIDINGEN HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
  Deze update betreft het toevoegen van rubrieken aan de kortteksten in paragraaf 70.41 KANALISATIE. Dit betreft bestaande kortteksten voor kabelgoten, kabelladders en kabelbanen. Maar ook voor draadgoten, wandgoten, plintgoten, vloergoten en kabelkokers. De paragraaf 70.41 is uitgebreid met twee nieuwe kortteksten voor bovenliggende open en bovenliggende gesloten vloergoten.

  Daarnaast is de paragraaf 70.42 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN uitgebreid met rubrieken voor de kortteksten voor buis voor elektrische installaties, draadkoker en kabelbeschermbuis.Met deze uitbreidingen kunt u onderdelen toevoegen voor een compleet kabeldraag- of kabelgootsysteem. Onder één korttekst staan de verschillende rubrieken voor de verschillende onderdelen (én/én). Onder één rubriek is de keuze tussen specificaties immers altijd óf/óf.

  Opmerking: als u gebruik maakt van KUBUS Spexx 5 of BouwConnect Woordpoort dan kunnen onder verschillende rubrieken (nog) wel dezelfde verzamelingen specificaties voorkomen. U kunt dan wel én/én keuzen maken maar sommige specificaties óf/óf lijken niet logisch bij de rubriekstitel. Maakt u gebruik van Systhema’s S-bestek (nu CAD & Company) of Duncan’s STABU Text, dan blijken de specificaties wél selectief gekoppeld. Het is (nu nog) niet mogelijk om verzamelingen specificaties strikt op functie te onderscheiden in groepen, omdat het aantal toegelaten rubrieken per korttekst beperkt is.
 3. AANPASSINGEN HOOFDSTUK 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
  Hoofdstuk 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN is aangepast in paragrafen 50.31 DAKGOTEN, 50.32 DAKGOOTBEKLEDINGEN, 50.41 METALEN BUISLEIDINGEN, 50.42 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN, 50.50 APPENDAGES, 50.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN en 50.62 FILTERS. De aanpassingen zijn uitgevoerd om diverse redenen, zoals nader in de verantwoording uitgelegd.

Delen