Update STABU2 Online Catalogus – Aanvullende Administratieve Bepalingen

12 / 02 / 2020

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 zal deze maandelijks online updates bevatten.

Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn. Ook publiceren we de lijst met gewijzigde onderdelen in een Verantwoording STABU2 Online Catalogus (28-01-2020)

Eerste Update: Aanvullende Administratieve Bepalingen

De eerste update 2020-1 (januari 2020) heeft het thema “Aanvullende Administratieve Bepalingen”.

De update betreft alle 68 Aanvullende Administratieve Bepalingen zoals deze in Hoofdstuk 01 zijn opgenomen. Bij deze ingrijpende wijziging hoort een verantwoording van PG01 (Projectgroep 01, Aanvullende Administratieve Voorwaarden onder voorzitterschap van het IBR te Den Haag).

De februari-update zal het thema “Sanitair” omvatten, een update van Hoofdstuk 53.

Versieverhoging van 142 A-, B- en R-specificaties

Naast dit thema is er een versieverhoging van 142 A-, B- en R-specificaties. U heeft ons vanaf september 2019 voorzien van opmerkingen op specificaties, waarvoor dank. Deze zijn geplaatst op een “bevindingenlijst” en verwerkt in specificaties.
55 Bouwstofspecificaties zijn voorzien van de nieuwe specificatieregels 01-04, zoals in de nieuwsbrief van december 2019 is aangekondigd. Ook zijn deze voorzien van aanvullende productkenmerken die nodig zijn in verband met geharmoniseerde normen CPR. Deze wijziging wordt geleidelijk doorgezet voor alle 3046 bouwstofspecificaties.

Kenmerken

Een minimaal aantal wijzigingen vindt plaats op “kenmerkniveau”. Kenmerken (dat zijn de afzonderlijke specificatieregels) zijn nog niet voorzien van versiebeheer. Wij werken aan deze tekortkoming.

Uitgiftedatum

De uitgiftedatum bij normen komt uit principe overeen met die zoals genoemd in het wettelijk kader, waaronder de actuele Bijlage I en Bijlage II van de Regeling Bouwbesluit en de actuele CPR-lijst (hier 20.3.2019) en hier (9.3.2018). Deze normdata wijken af van hetgeen in bepaling 01.02.02-02 is gesteld, zodat deze normen expliciet moeten worden vastgelegd ten behoeve van gelijke uitgangspunten op de “dag van de prijsaanbieding”. De bepaling “Toepasselijkheid publicaties” heeft vooral betrekking op “tweedelijns” normen waarnaar wordt verwezen in de hoofdnormen.

Delen