Update STABU2 online Catalogus 2021-05

27 / 05 / 2021

De maandelijkse update van de STABU2 Catalogus vindt plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren.

De update van mei 2021 omvat:

  • de update van Hoofdstuk 62 KOELINSTALLATIES;
  • kleine wijzigingen in bestaande kortteksten en doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties;

De update van juni 2021 zal, in vooruitblik, uitbreidingen restauratiewerk aangaande Hoofdstuk 46 SCHILDERWERK gaan bevatten.


Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.


Update Hoofdstuk 62 Koelinstallaties

De update is uitgevoerd om diverse redenen, zoals in de verantwoording is te lezen. Hiermee is de herziening van installatiehoofdstukken 14,50-62 en 68-84 grotendeels afgerond. In de volgende fase worden de resultaatspecificaties van installaties voor het licht gehouden. Dit heeft aanzienlijk minder impact.

Delen