Update STABU2 online Catalogus 2021-04

29 / 04 / 2021

De maandelijkse update van de STABU2 Catalogus vindt plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren.

De update van april 2021 omvat:

  • De uitbreiding van hoofdstuk 21 BETONWERK binnen de paragrafen 21.21 t/m 21.28. ten behoeve van betonrestauratie in het kader van de URL 4005;
  • Kleine wijzigingen in bestaande kortteksten en doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties.

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.


De update van mei 2021 zal in vooruitblik omvatten:

  • Een gedeeltelijke update van HOOFDSTUK 62 KOELINSTALLATIES
  • Ook wordt er gewerkt aan uitbreidingen van restauratiewerk aangaande Hoofdstuk 46 Schilderwerk. Deze aanpassingen voor historisch werk komen de komende maanden in delen ter beschikking.

Uitvoeringsrichtlijnen Betonrestauratie

Ten behoeve van de restauratieparagrafen zijn in het kader van “Betonrestauratie – realisatie (URL 4005)” in Hoofdstuk 21 BETONWERK de paragrafen 21 t/m 28 uitgebreid met resultaatspecificaties. In deze resultaat-specificaties wordt aansluiting gezocht op de restauratiecategorieën en technieken aangegeven voor restauratiewerk van beton. Ook zijn voor restauratiewerk in kleine volumes afwijkingen voorzien op de NEN-EN 1504. Dit kan dus afwijken van de specificaties voor betonreparatie.

URL

Een URL staat hier niet voor een webadres maar een uitvoeringsrichtlijn. Een URL bevat technische afspraken, de juridische en de procedurele aspecten (in dit geval van het werk aan monumenten) voor specifieke werkonderdelen. Boven een URL staat meestal een beoordelingsrichtlijn (BRL). Een Beoordelingsrichtlijn bevat eisen voor het systematisch borgen van de kwaliteit en kan voor specifieke deelgebieden dus naar specifieke URL’s verwijzen. In de vorige nieuwsbrief (maart 2021) hebben we u aangewezen hoe u deze verwijzing maakt in het kader van de restauratie BRL ERM 4000.

In het verband van KOMO-BRL’s spreken we overigens niet meer van URL’s maar van deel-BRL’en. Een voorbeeld is BRL 1511-1 t/m 4 (baanvormige dakbedekkingssystemen), waarbij BRL deel 2, 3 en 4 deel-BRL’en zijn die alle onder de BRL 1511-1 vallen.


Hergroepering specificatiegroepen

De bestekstructuur wordt steeds verfijnder aangeboden. Daaruit ontstaat de noodzaak om uitgebreidere specificatiegroepen te gaan hergroeperen. Dit gebeurt zeer geleidelijk en voornamelijk in het bouwkundig deel. Om dit te ondersteunen willen wij deze grotere wijzigingen in de toekomst, en in overleg, automatisch gaan doorgeven zodat u toch op slimme wijze uw bestekboek kunt onderhouden. Op dit moment is de R-specificatiegroep voor herstel, aanpassing en onderhoud aan dakgoten en hemelwaterafvoeren verfijnd van 1 naar 6 groepen. U vindt deze onder paragrafen 50.25, 50.26 en 50.28. Ondervindt u problemen met deze herindeling, laat het ons weten! Wij helpen u graag.

Delen