Update STABU2 online Catalogus 2021-03

30 / 03 / 2021

De STABU2 Online Catalogus werd in september 2019 voor het eerst gepubliceerd en bevat maandelijks online updates. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn.

De update van maart 2021 omvat:

  • een uitbreiding met isolatieconcepten voor (historische) rieten daken, leien daken en metalen dakbedekkingen in HOOFDSTUK 37 NA-ISOLATIE.
  • de update van HOOFDSTUK 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES, met uitzondering van paragrafen 61.41 en 61.42.
  • kleine wijzigingen in bestaande kortteksten en doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties.

De update van april 2021 zal een gedeeltelijke update van HOOFDSTUK 62 KOELINSTALLATIES bevatten en er wordt gewerkt aan uitbreidingen restauratiewerk aangaande Hoofdstuk 21 Betonwerk en Hoofdstuk 46 Schilderwerk. Deze aanpassingen voor historisch werk komen in delen ter beschikking in de komende maanden.

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden


Update 2021-03

Uitvoeringsrichtlijnen Isolatieconcepten

Ten behoeve van de restauratieparagrafen is HOOFDSTUK 37 NA-ISOLATIE uitgebreid met de isolatieconcepten I t/m VI-c, overeenkomstig URL 4004 Riet, daken – wanden – molens en URL 4010 Historisch leidak – Maasdekking en rijndekking en URL 4011 Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten.

De verschillende Uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) voor restauratiewerken die zijn verwerkt in de STABU-systematiek sinds Update 2021-02,  geven praktische aanwijzingen die u afzonderlijk kunt voorschrijven.
Als geheel stelsel staan deze URL’s in het kader van de Beoordelingsrichtlijn ONDERHOUD EN RESTAURATIE MONUMENTEN (BRL ERM 4000). De hiervoor erkende (gecertificeerde) bedrijven kunt u vinden op de website van Stichting ERM (Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). Indien gewenst kunt u deze benoemen in de STABU2 systematiek op de volgende wijze:

01.02.06-27 OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S)
“De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven:
Voor werkzaamheden op basis van de URL 4004 UITVOERINGSRICHTLIJN RIET een aannemersbedrijf dat is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 ONDERHOUD EN RESTAURATIE MONUMENTEN, in combinatie met het (deel)procescertificaat Rietdekkerswerk aan daken en wanden.”

Hierbij de aantekening dat de wijze van voorschrijven van richtlijnen binnen de STABU-systematiek op dit moment in studie is. De bovenstaande oplossing is specifiek en voorlopig (met dank aan Tak architecten).

De vruchtbare samenwerking met ERM, Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg zal ook de komende maanden weer tot verdere uitbreiding van de STABU-systematiek leiden. Wij verwijzen u graag naar een dit artikel, met betrekking tot de Wkb in relatie tot monumenten.

Update HOOFDSTUK 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

De kortteksten in dit hoofdstuk zijn vernieuwd om inhoudelijke redenen. Dit wordt in detail in de verantwoording uitgelegd. De updates van de paragrafen 61.41 en 61.42 volgen in een later stadium.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?