Update STABU2 online Catalogus 2021-02

02 / 03 / 2021

De STABU2 Online Catalogus werd in september 2019 voor het eerst gepubliceerd en bevat maandelijks online updates. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn.

De update van februari 2021 omvat:

  • uitbreiding met isolatieconcepten in Hoofdstuk 37 NA-ISOLATIE .
  • de afronding van update Hoofdstuk 60 VERWARMINGSINSTALLATIES met paragraaf 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN.
  • bijwerken van Hoofdstuk 80 LIFTINSTALLATIES, Hoofdstuk 81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN en Hoofdstuk 84 GEVELONDERHOUDSINSTALLATIES.
  • kleine wijzigingen in bestaande kortteksten en doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties.

De update van maart 2021 zal bevatten:

  • een gedeeltelijke update van Hoofdstuk 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
  • uitwerkingen overeenkomstig URL 4004 Riet, URL 4010 Historisch Leidak en URL 4011 Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten


Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.


Update 2021-02

Isolatieconcepten

Ten behoeve van de restauratieparagrafen is hoofdstuk 37 NA-ISOLATIE uitgebreid met de isolatieconcepten I t/m VI-b, overeenkomstig URL 4015 Historisch pannendak – dakpannen en leipannen. De isolatieconcepten voor Rietbedekkingen (URL 4004), Leienbedekking (URL 4010) en Metalen dakbedekkingen (URL 4011) volgen in een later stadium.

Opvallend is dat de isolatieconcepten worden aangeboden als samenstellingen onder de korttekst, waarbij alleen de 0-rubriek met de Resultaatbeschrijving verplicht is. De afzonderlijke onderdelenbeschrijvingen staan facultatief op de vrije rubrieken 3-8. U zult deze benaderingswijze van kortteksten als samenstellingen, die afwijkt van de traditionele werksoortenbenadering, vaker gaan aantreffen in de STABU2-systematiek. De borging van moderne bouwconcepten vraagt hierom.

Update Hoofdstuk 60 VERWARMINGSINSTALLATIES

Met het bijwerken van paragraaf 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN is de update van Hoofdstuk 60 voltooid. De uitbreiding met 5 kortteksten betreffende warmtepompen is een belangrijke uitbreiding.

Bijwerken Hoofdstuk 80,81 en 84

Het bijwerken van Hoofdstuk 80 LIFTINSTALLATIES, Hoofdstuk 81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN en Hoofdstuk 84 GEVELONDERHOUDSINSTALLATIES betreft voornamelijk de verschillende bestaande specificaties onder de kortteksten.

Bijwerken Hoofdstuk 33 DAKBEDEKKINGEN

Het bijwerken van Hoofdstuk 33 DAKBEDEKKINGEN heeft vooral betrekking op de groepsindeling en rubrieken ten behoeve hulpstukken dakpannen en leien.

  • De groepsindeling van specificaties onder van Keramische en betonnen dakpannen en -leien is aangepast.
  • De verschillende hulpstukken voor dakpannen en leien zijn uit de hoofdgroepen gehaald en in aparte groepen onder aangepaste (nu vrije) rubrieken geplaatst. De oorzaak is de gestage uitbreiding met vele specifieke hulpstukken en de wens deze als vrije rubriek op te nemen.
  • Er is een nieuwe rubriek toegevoegd met dakpanverankeringen. Ook hier treft u de trend aan om samenstellingen onder de korttekst te specificeren.

Omdat de herindelingen/verplaatsingen van specificatiegroepen effect zal hebben op uw manier van werken, zullen we u hier expliciet op wijzen.

Delen