Update STABU2 Online Catalogus | 2020-08

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 bevat deze maandelijks online updates. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn.

De update van september 2020 is omvangrijk en omvat:

  • Herziening van HOOFDSTUK 56 PERSLUCHT- EN VACUÜMINSTALLATIES.
  • Update van HOOFDSTUK 75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES, paragrafen 75.31 t/ m 75.52.
  • Toevoeging van paragraaf 82.72 DOCKLEVELLER in het in augustus geïntroduceerde HOOFDSTUK 82 HIJS- EN HEFINSTALLATIES.
  • De start van de inpassing van Beoordelingsrichtlijnen (BRL) in de STABU-database. Dit in nauwe samenwerking met de Stichting KOMO.
  • Wijziging in de verwerking van de CUR-aanbevelingen in de STABU-database.
  • Doorgaand beheer van eerder uitgegeven specificaties.

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

Vooruitblik op de update 2020-09

De oktober-update zal de volgende wijzigingen bevatten:

  • Update van betonreparaties o.a. in Hoofdstuk 21 Betonwerk;
  • Hoofdstuk 75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties, paragrafen 75.61 t/m 75. 83;
  • Verwerking van een aantal Beoordelingsrichtlijnen (BRL’en)

Delen