Update STABU2 Online Catalogus | 2020-07

25 / 08 / 2020

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 bevat deze maandelijks online updates. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn.

Dit is de laatste update vóór de eerste verjaardag van de online STABU-database. Vanaf september 2020 worden geleidelijk ook de Beoordelingsrichtlijnen (BRL) toegevoegd aan de algemene specificaties.

De update van augustus 2020 is opnieuw omvangrijk (ongeveer 650 specificaties) en betreft de introductie van een nieuw hoofdstuk

  • HOOFDSTUK 82 HIJS- en HEFINSTALLATIES

In verband hiermee heeft ook twee nieuwe paragrafen in

  • HOOFDSTUK 80 LIFTINSTALLATIES
    Een verzoek van de Samenwerkende Theaterspecialisten (SaTS) met betrekking tot een standaardbestek voor theatertechniek was voor ons het startsein om invulling te geven aan een jarenlange wens voor een Hoofdstuk met specifieke Hijs- en hefinstallaties. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld grotere brug -en portaalkranen, (theater)hefplateau’s, heftafels, hefbruggen, maar ook de kleinere takels, lieren en (theatertechnische)trekken. De huis-, trap- en fietsliften hebben een plekje in Hoofdstuk 80 LIFTINSTALLATIES gekregen. Het spreekt vanzelf dat dit Hoofdstuk ook verwerkt wordt in de STABU Standaard 2019. U ontvangt hiervoor nog inlegbladen.

Daarnaast is er ook de herziening en update van

  • HOOFDSTUK 54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
    De updates zijn uitgevoerd om diverse redenen, zoals nader in de verantwoording uitgelegd.
  • HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES (paragrafen 70.31 t/m 70.38)
    De wijziging bestaat uit het uitbreiden met nieuwe specificaties onder bestaande kortteksten en het uitbreiden en/of vernieuwen van technische specificaties.

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

Vooruitblik op de update 2020-08 (september 2020)

De september-update zal, naast het doorgaande beheer van specificaties, een update bevatten van Hoofdstuk 56 Perslucht- en vacuüminstallaties. Daarnaast wordt een start gemaakt met de update van Hoofdstuk 75 Communicatie- en Beveiligingsinstallaties.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?