Update STABU2 Online Catalogus | 2020-06

07 / 07 / 2020

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 bevat deze maandelijks online updates. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn.

De 6de update van 2020 betreft hoofdzakelijk de herziening en update van

 • HOOFDSTUK 55 GASINSTALLATIES
 • HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
  Paragraaf 70.81 VERLICHTINGSARMATUREN
  Paragraaf 82 LAMPEN
  Toevoeging
  Paragraaf 70.85 LICHTMASTEN
  Paragraaf 70.86 KATHODISCHE BESCHERMING

Deze update van 7 juli 2020 is omvangrijk en omvat ruim 1.000 gewijzigde specificaties. Vanwege de vakantieperiode wordt de update van eind juli dan ook overgeslagen. Naast de 400+ elektrotechnische specificaties en 100+ werktuigbouwkundige specificaties in verband met de thema-update,  zijn er ook 500+ bouwkundige specificaties aangepast. Meer dan de helft van de ruim 500 bouwkundige bouwstofspecificaties zijn aanvullingen, zoals neutrale specificaties waarop de huidige FPS’en zijn gebaseerd. Die krijgt u dus extra. De overige bouwstofspecificaties zijn aangevuld met nieuwe kenmerken. U kunt u de aanpassingen geleidelijk doorvoeren als u nieuwe specificaties aanmaakt.

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier  gedownload worden.

Vooruitblik Update 2020-07 

De eerstvolgende update (2020-07) staat voor eind augustus gepland. Deze update zal, naast het doorgaande beheer van specificaties, een update bevatten van Hoofdstuk 54 Brandbestrijdingsinstallaties en par. 70.31 t/m 70.38 van Hoofdstuk 70 elektrotechnische installaties.

Herziening en update van HOOFDSTUK 55 GASINSTALLATIES.

De updates zijn uitgevoerd om diverse redenen, zoals nader in de verantwoording  uitgelegd.

Aanpassingen HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

De wijziging bestaat uit het aanbieden van nieuwe, specifieke kortteksten, het uitbreiden met nieuwe rubrieken en specificaties onder bestaande kortteksten en het uitbreiden en/of vernieuwen van technische specificaties. Dit alles met betrekking tot verlichtingsarmaturen en lampen.
Er is een flink aantal nieuwe kortteksten toegevoegd met betrekking tot verlichtingsarmaturen met veel nieuwe varianten.

70.85 Lichtmasten

Aan HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES is een nieuwe paragraaf toegevoegd 70.85 LICHTMASTEN. In relatie met 70.81 is het nu mogelijk terreinverlichting te beschrijven met verkeers- en lichtmasten. De lichtmasten zijn per korttekst ingedeeld per materiaal (neutraal, hout, composiet, corrosievast staal, beton, aluminium en staal).

70.86 Kathodische Bescherming

Aan HOOFDSTUK 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES is een nieuwe paragraaf 70.86 KATHODISCHE BESCHERMING toegevoegd. Hieronder zijn 3 nieuwe kortteksten en specificaties beschikbaar. Dit betreft een aanvraag van het KB-Kenniscentrum (Kennisplatform voor kathodische bescherming op beton) ten behoeve van systeembeschrijvingen voor kathodische bescherming van betonconstructies.

De drie nieuwe kortteksten onder paragraaf 70.86 KATHODISCHE BESCHERMING hebben een Bouwdeelrelatie (D348180 KATHODISCHE BESCHERMINGSINSTALLATIE) met de bestaande kortteksten 21.28.10 BETONBESCHERMING, 70.33.10 (voedingseenheid en gelijkrichter kathodische bescherming) en 70.52.10 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING, LAAGSPANNING.
Op deze wijze kan de hoofdstukoverschrijdende systeembeschrijving worden samengesteld voor Kathodische Betonbescherming.

Bij de voorgenomen invullingen van paragrafen 11 volgt een prestatiespecificatie BETONBESCHERMING, KATHODISCH onder paragraaf 11 van Hoofdstuk 21 BETONWERK. Fysische betonbescherming/betonreparatie zal dan ook nader worden uitgewerkt in paragraaf 21.25

Delen