Update STABU2 een feit

18 / 09 / 2019

Na maanden hard werken is het eindelijk zover! Wij zijn trots om jullie te melden dat de nieuwe versie van STABU2 vanaf vandaag voor alle licentiehouders en fabrikanten beschikbaar is als online-catalogus. Dat betekent ook dat vanaf vandaag alle data online beschikbaar zijn. Met de ontwikkeling van deze (online) STABU-database, is een platform gecreëerd waarop ook toekomstige nieuwe specificaties zullen worden ontwikkeld.

Software updates

Onze softwarepartner KUBUS brengt voor deze update op 18 september een nieuwe versie van haar software uit. Systhema (nu CAD & Company) heeft al een webversie beschikbaar en de Twee Snoeken brengt binnen een aantal weken een update uit.

Verbeteringen en aanvullingen in STABU2

In de nieuwe STABU2 zijn veel onderdelen verbeterd of aangevuld, denk daarbij aan:

  • verbeteringen in de administratieve bepalingen op aangeven van projectgroep PG01;
  • de opbouw van de informatie is aangepast door over de hoofdstukken heen de paragrafen gelijk te trekken;
  • actualisering van de normen en richtlijnen ten opzichte van 2018-1;toevoeging van restauratiewerk in samenwerking met ERM (stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed);
  • directe toegang tot FPS (Fabrikantgebonden Product Specificaties) in STABU2  -bestekken.
  • uitbreidingen voor bouwtechniek;
  • uitbreidingen voor elektrotechniek;
  • verbeteringen in werktuigbouw;
  • er zijn diverse tekstuele verbeteringen aangebracht om de leesbaarheid te vergroten.

STABU Standaard 2019

Een belangrijke wijziging in de update is het gebruik van de nieuwe STABU Standaard 2019, die vanaf 23 september ook besteld kan worden.

Altijd actueel

STABU brengt vanaf nu iedere maand een update uit van de standaard specificaties. Deze wordt direct beschikbaar gesteld via de besteksoftware van onze partners. Zo werkt u als licentiehouder altijd met actuele data, inclusief verantwoording. De productinformatie van fabrikanten is vanaf nu direct (zonder OSF) beschikbaar in het STABU2-bestek.

Samenwerking

De nieuwe update is in de afgelopen periode uitvoerig getest door een gebruikersgroep en door de betrokken softwarepartners.  Hun bevindingen hebben de kwaliteit van de data en de eindgebruikerssoftware sterk verbeterd. We zijn heel blij met dit gezamenlijke resultaat, waarmee een solide basis is gelegd voor het langdurig onderhoud van de STABU2-bestekssystematiek.

Onze speciale dank gaat uit naar onze bèta-testers Mynko van der Graaf (ABT Ingenieursbureau), Stefan Kartier (Kabu), Mark van de Laak (Van de Laak BouwAdvies), 
Freek Meijers (fmarchitecten), Ilja Rijks (TAK Architecten), Koert Schonewille (IAA Architecten), 
Wilma Visser (VDNDP) en René van Wijk (Ingenieursbureau Multical).

Zonder hun inzet en samenwerking was deze Update niet mogelijk geweest.

Delen