Update Online Catalogus 2024-01

01 / 03 / 2024

Een update van de STABU2 Catalogus gebeurt automatisch in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties.

U hoeft hiervoor niets te downloaden of te installeren. Gebruik de update functie in uw software om uw projectbestek bij te werken naar de nieuwste versie van catalogusonderdelen die beschikbaar zijn.

Deze update 2024-1 bevat:

Verantwoording
De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

De volgende update in juni 2024 omvat:

  • Onderdelen in verband met beheer van de database
  • Invoer W4, nieuwe manier van inloggen
  • Aanpassing verzekeringen

Kortteksten met bouwstoffen voor Luchtdicht Bouwen, dorpels in Hoofdstuk 30 toegevoegd

Voor luchtdichte pasta en dampschermtape zijn kortteksten aan hoofdstukken 24, 37 en 45 toegevoegd. Deze toevoegingen staan in verband met het thema Luchtdicht Bouwen.

Waterslagprofielen, Houten stofdorpels, Betonnen-, kunststenen- en metalen dorpels en neuten zijn nu ook toegevoegd aan Hoofdstuk 30.

Zie voor details over plaats en inhoud de verantwoording behorende bij deze uitgave.


Gebruik van de 9 in de hoofdstukken 00-04

In de STABU-systematiek is het cijfer 9 gereserveerd voor vrij gebruik door de bestekschrijver. Het biedt de mogelijkheid eigen teksten toe te voegen op elk niveau, van hoofdstuktitel tot rubrieksnummer en bouwdeel. In hoofdstuk 01 wordt afgeweken van deze regel om het mogelijk te maken de nummering van de UAV 2012 te volgen.

Nieuw is dat vanaf deze update 2024-01 de 5 hoofdstukken 00 t/m 04 gereserveerd zijn voor administratieve bepalingen en contractvoorwaarden. Ook in deze hoofdstukken is het nu mogelijk dat u artikelen en bepalingen met een 9 in het nummer vindt. U kunt hier nu zelf geen gebruik meer maken van de vrije techniek met een 9-nummer.

Bijvoorbeeld in de aangepaste paragraaf 00.03 waar onder artikel 00.03.02 de Model Basis Overeenkomst uit de UAV-GC 2005 is opgenomen. Hieronder is 00.03.02-09 te vinden waarmee een directe relatie met artikel 9 uit de MBO is gelegd. In de toekomst zal in hoofdstuk 02 ook een format voor Annex 9 uit de UAV-GC 2005 beschikbaar komen. Onze implementatiepartners zijn van deze wijziging op de hoogte gesteld.


Aanpassing teksten Bankgarantie

Eind 2023 heeft Ketenstandaard de brochures en teksten voor ‘garantie voor een onderdeel’ en de ‘coördinatieovereenkomst’ aangepast. In deze update 2024-1 staan de aangepaste teksten in hoofdstuk 01, namelijk in de bepalingen onder 01.02.40 en in 01.02.43. De wijzigingen hierin zijn de toevoegingen van schrapteksten voor de kredietwaardigheid van de gekozen bank/verzekeraar. Dit is gelijk aan de regeling die sinds enkele jaren te vinden is in de teksten over de verzekeringen. Binnenkort zal ook de herziene brochure beschikbaar zijn. Daarin is te lezen dat er ook een uitbreiding komt voor de UAV-GC 2005 met het toevoegen van een Annex Zekerheidstelling. De herziening van de brochure CAR-verzekering staat nog gepland.


Paragraaf 00.03 Overeenkomsten

Paragraaf 00.03 is gereserveerd voor het opnemen van overeenkomsten, aansluitend bij de gekozen voorwaarden. In artikel 00.03.01 kunt u een Model aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012 plaatsen. Wij onderzoeken nog of hier een standaardmodel voor opgesteld kan worden. Hiervoor wordt marktonderzoek gedaan. In artikel 00.03.02 is integraal de Model basis Overeenkomst uit de UAV-GC 2005 opgenomen. In artikel 00.03.03 is een plek gereserveerd voor de Bouwteamovereenkomst. Deze worden voorzien van de modellen die veel worden gehanteerd.

In het kader van de KIS Systematiek worden hier mogelijk nog meer modellen aan toegevoegd.

Delen