Update Online Catalogus 2023-03

07 / 09 / 2023

De update van september 2023 omvat een update van de Model bijlagen

STABU Update 2023-03

Verantwoording
De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.


Update Modelbijlagen

Binnen hoofdstuk 01 van de STABU-systematiek zijn in sommige gevallen verwijzingen opgenomen naar modelbijlagen, waaronder de modellen voor de garantieverklaring, coördinatie-overeenkomst en bankgarantie. Deze modellen waren voor het laatst bijgewerkt in 2016 en sinds 2020 waren ze niet meer beschikbaar om te downloaden. Ook de bijbehorende brochures waren niet meer toegankelijk.

Herziene model Garantieverklaring

We zijn verheugd om aan te kondigen dat het herziene model voor de garantieverklaring, inclusief de bijgewerkte brochure en verkorte uitleg, nu opnieuw beschikbaar is. Deze bijgewerkte versie zorgt ervoor dat u de meest actuele en relevante informatie tot uw beschikking heeft voor uw projecten.

Nieuwe modellen voor Coördinatieverklaring

Naast de herziene garantieverklaring zijn er nu ook twee nieuwe modellen beschikbaar voor de coördinatieverklaring, met de bijgewerkte brochure. Hoewel er binnen deze modellen alleen cosmetische wijzigingen zijn doorgevoerd, is de basis nog steeds gebaseerd op de UAV 2012, wat zorgt voor consistentie en betrouwbaarheid.

Downloadbaar als Word- en PDF-bestanden

Onze modellen kunnen niet rechtstreeks als specificaties worden ingevoerd in de beschikbare besteksoftware. Daarom bieden we ze aan als Word- en PDF-bestanden, die beschikbaar zullen worden gesteld voor onze deelnemers als download via ‘Mijn Ketenstandaard‘. De opsteller van het bestek kan deze modellen dan als bijlagen toevoegen aan het bestek of deze invoegen in de beschikbare lege bijlagebladen binnen de software.

Nieuwe bestanden:

  • Brochure Coördinatie en modellen coördinatieovereenkomst
  • Brochure Garantie voor een onderdeel
  • Coördinatieovereenkomst beperkte schadevergoedingsregeling
  • Coördinatieovereenkomst uitgebreide schadevergoedingsregeling
  • Garantieverklaring (Model I) 2023 + verkorte uitleg
  • Garantieverklaring (Model II) 2023 + verkorte uitleg

Aankomende Updates

Bij de vierde update in december zal ook de geactualiseerde brochure over de CAR-verzekering weer beschikbaar zijn. Bovendien zal de herziene brochure over zekerheidstelling (voorheen bekend als de Brochure bankgarantie) beschikbaar zijn bij deze update. Deze herziene brochure bevat niet alleen twee modellen voor bankgaranties (on-demand en onder condities), maar ook een model voor insolventieverzekering en een model Annex IX Bankgarantie (UAV-gc 2005). We hebben beide brochures ontwikkeld in samenwerking met onze kennispartner In-Staet, zodat ze weer volledig up-to-date zijn met de huidige ontwikkelingen in de markt.

Delen