Update Online Catalogus 2023-02

13 / 06 / 2023

Een update van de STABU2 Catalogus gebeurt automatisch in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of te installeren.

De update van juni 2023 omvat:

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.


Sjabloonbestekken

Sjabloonbestekken zijn verzamelingen van samenhangende kortteksten en bepalingen over specifieke onderwerpen. U kunt deze sjabloonbestekken downloaden als .osf-bestand via mijn.Ketenstandaard en ze vervolgens integreren in uw bestekboek. Nadat u het .osf-bestand hebt ingelezen, is het aan u om de kortteksten en bepalingen verder aan te vullen en aan te passen. De resulterende bestekposten in het bestekboek worden herkenbaar gemaakt door het gebruik van dezelfde Bouwdelen.

Op dit moment zijn er sjabloonbestekken beschikbaar voor Aardgasinstallatie, Koudwaterinstallatie en Warmwaterinstallatie.

De sjabloonbestekken zijn openbaar toegankelijk in .pdf-formaat. Voor het downloaden van de .osf-bestanden in combinatie met de STABU-Catalogus kunt u terecht op mijn.Ketenstandaard.


Stelposten, Monsters, Proefvlakken en Proefopstellingen

Om de KIS Systematiek verder te ontwikkelen en om consistentie te verbeteren, zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de kenmerken en waarden van Stelposten, Monsters, Proefvlakken en Proefopstellingen binnen de STABU-specificaties. Hierbij zijn de kenmerken en waarden gestandaardiseerd, zodat ze overal waar mogelijk uniform zijn. Losse kenmerken die ook voorkwamen als specifieke kortteksten binnen een hoofdstuk zijn komen te vervallen.

Zo wordt de term ‘Stelpost’ alleen nog gebruikt in 01.02.37, 02.02.08 en in hoofdstukken 05 tot en met 84 onder paragraaf 88 als korttekst. De losse kenmerken die af en toe nog voorkwamen in andere kortteksten, zoals ‘aankoop stelpost’ zijn verwijderd. Ook de kenmerken en waarden betreffende monsters en proefvlakken zijn, waar mogelijk verwijderd of uniform gemaakt. Het uitgangspunt is dat de respectievelijke kortteksten onder XX.88 en XX.14 hiervoor worden gebruikt, zodat ze in de toekomst consistent gebundeld kunnen worden via hoofdstuk 06.


Bijwerking Modellen in derde update 2023

Op de planning voor de derde update in september staat het bijwerken en uitgeven van de bij het bestek behorende bijlagen met modellen. Deze bijlagen zijn verouderd en kunnen momenteel niet worden gedownload via onze website. Ze zullen beschikbaar worden gesteld als download. Tegelijkertijd zullen onderstaande bepalingen in de systematiek worden bijgewerkt:

  • Garantieverklaring
  • Coördinatieovereenkomst
  • Bankgarantie
  • CAR-verzekering

Delen