Update Online Catalogus 2022-01

01 / 03 / 2022

Een update van de STABU2 Catalogus vindt plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren.

De update van maart 2022 omvat:

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

Hoofdstukserie 01

De STABU hoofdstukserie 01 is in actuele vorm hier beschikbaar. De STABU hoofdstukserie 01 is een opsomming van Hoofdstukken en paragrafen en is vrij beschikbaar.

Volgende Update

De volgende update in juni 2022 zal onder andere een volgende deel van de voorgenomen wijzigingen in paragrafen 13-18 bevatten en kleinere aanpassingen in het bouwkundige en werktuigbouwkundige deel.


Paragraaf 12 Tekeningen, berekeningen en werkplannen

Er zijn al langere tijd regelmatig gebruikersvragen over het juist en eenduidig specificeren van de Werkbescheiden. Hier wordt een grote stap in gezet met het volledig en eenduidiger vullen van paragraaf 12 Werkbescheiden binnen alle hoofdstukken met werkbeschrijvingen. Deze Werkbescheiden hebben werking op hoofdstukniveau.

Eenduidiger specificeren

Alle concepten in paragraaf 12 zijn inhoudelijk doorgelopen en hebben nu in de hele systematiek dezelfde opbouw. In iedere paragraaf 12 zijn nu de kortteksten xx.12.10 Tekeningen, xx.12.20 Berekeningen en xx.12.30 Werkplannen beschikbaar. Daardoor is het mogelijk om eenduidig per hoofdstuk de werkbescheiden te specificeren. De A22xxxx specificaties die bij een deel van de bouwstofspecificaties nog aanwezig zijn zullen op inactief worden gezet en per 1 september 2022 vervallen. Op die manier wordt de systematiek duidelijker en ontstaat er meer ruimte in de korttekst. Ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen is deze scheiding van werkbescheiden en bouwstoffen belangrijk.

Maximale vrijheid

Elk beschikbaar concept in paragraaf 12 komt uit de R-groep (Resultaat) en is aangepast. De volgorde van kenmerken binnen alle concepten is gelijkgetrokken en alle kenmerken zijn nu keuzeteksten zodat de gebruiker maximale vrijheid heeft bij het specificeren. Het betekent dat deze concepten bij updaten van uw bestek gecontroleerd zullen moeten worden.

Procedures

Ieder concept bevat behalve ruimte voor het noteren van gegevens nu ook de procedures (aantal, verstrekkingsvorm, tijdstip van verstrekking). Wanneer u bij alle concepten dezelfde procedures wenst, kunt u ook gebruik maken van de algemene paragraaf 01.05.10 bepalingen 5 en 6. Procedures in 01.05.10 gelden voor alle hoofdstukken in het bestekboek, tenzij hier in de hoofdstukken onder paragraaf 12 afwijkende procedures zijn opgenomen. Specifiek gaat immers voor algemeen. Hier is het uiteraard ook mogelijk om zelf groepen hoofdstukken te specificeren met ieder hun eigen specifieke procedures.

Op korttekstniveau komen in paragraaf 12 ook rubrieken met procedures voor, te weten A221001 INFORMATIE-OVERDRACHT en A221003 AANTAL TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN. Deze rubrieken zijn niet aanwezig in paragrafen 13 t/m 18 en ontbreken soms ook al in paragraaf 12. Omdat de procedures altijd gaan over de betreffende concepten en daar nu zijn opgenomen, zullen deze rubrieken vervallen. Per direct vervalt rubriek A221001 INFORMATIE-OVERDRACHT en per 1 september 2022 vervalt ook rubriek A221003 AANTAL TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN. Hierdoor is er op termijn extra ruimte in de korttekst.


Bouwbesluitnormen

De normen en normdata genoemd in de regeling Bouwbesluit zijn in de eerste weken van januari 2022 gecontroleerd, voor zover nodig geactualiseerd en direct weer uitgegeven.
De Rc-waarden volgens de NTA 8800:2022 voor dak-, vloer- en wandelementen, die op regelniveau in 35 concepten voorkomen, zijn aangepast. Als gevolg hiervan zijn de concepten ook verder nagekeken en met deze update onder nieuwe versie uitgegeven.

Geharmoniseerde normen op regelniveau

De normdata op regelniveau, dus in de kenmerken, genoemde geharmoniseerde normen CPR zijn gecontroleerd op consistentie. De aanpassingen hieruit voortvloeiend zijn zonder versieverhoging uitgevoerd.

Normen in FPS (Fabrikantgebonden Product Specificaties)

Alle normen die in FPS’en nog in EN-notatie stonden in plaats van NEN-EN notatie, zijn automatisch aangepast. Automatisch betekent hier dat de aanpassingen zonder versieverhoging zijn uitgevoerd, dus direct in de tekst.


Aanpassingen in het Bouwkundige deel

Hydrofoberen

De kortteksten voor hydrofoberen zijn aangepast. Doel hiervan is een vereenvoudiging die bestaat uit het maken van een duidelijk onderscheid tussen hydrofoberen van beton en het hydrofoberen van minerale ondergronden (metselwerk en pleisterwerk). Op de tweede plaats vervalt het onderscheid tussen watergedragen, oplosmiddelhoudende en oplosmiddelvrije hydrofobeermiddelen.
De kortteksten voor het hydrofoberen van beton bevatten nu 3 verschillende onderleggers op basis van de NEN-EN 1504-2 “Bescherming en reparatie van betonconstructies”. De kortteksten voor het hydrofoberen van minerale ondergronden bevat slechts 1 specificatievariant (en vele bestaande FPS’en).
U vindt deze teksten onder Paragrafen 46.23 en 46.33 in Hoofdstuk 46 SCHILDERWERK en Paragrafen 21.24 en 21.20 in Hoofdstuk 21 BETONWERK.

Combinatievloeren

De 3 kortteksten “liggervloeren met vulelementen” zijn verzameld in 1 aangepaste korttekst onder de titel “Combinatievloer” onder par. 23.42. Doel hiervan is de herkenbaarheid, de vindbaarheid en de onderlinge variatiemogelijkheden te vergroten. Er vervallen hierdoor twee kortteksten in par. 21.33 en par. 24.52. De keuze om deze onder HS23 onder te brengen is een keuze op grond van de klasse “steenachtige vloeren”.


Aanpassingen in het Werktuigbouwkundige deel

Brandblusinstallaties

Na onderzoek bleken er onderdelen voor genormeerde Brandblusinstallaties te ontbreken in Hoofdstuk 54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES. Deze zijn nu toegevoegd.

Verwarmingsketels

De olie- en vaste brandstofgestookte verwarmingsketels zijn van de gasgestookte cv-ketels onderscheiden en staan nu in een andere korttekst.

Isolatieafwerkingen

Een paragraaf met isolatie(afwerkingen) is toegevoegd aan Hoofdstuk 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE en Hoofdstuk 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN.

Onderdelen voor waterinstallaties

Enkele onderdelen voor waterinstallaties zijn toegevoegd in Hoofdstuk 52 WATERINSTALLATIES. Zoals een Hygiënespoeler, een Besturingsunit, een Temperatuursensor en een Spoelgroep.

Groepenindeling kunststof rioleringsbuizen

Uit de bestaande groep met kunststof rioleringsbuizen zijn de binnenrioleringsbuizen in een nieuwe groep geplaatst en gekoppeld met Hoofdstuk 51 BINNENRIOLERING.
Opmerking: Aanpassingen in de groepenindeling kunnen noodzakelijk zijn in verband met een voorgenomen uitbreiding van de STABU besteksystematiek om systemen/installaties te kunnen beschrijven, waarvan de werkbeschrijvingen de onderdelen vormen.


KOMO-beoordelingsrichtlijnen (BRL)

De volgende 25 KOMO-beoordelingsrichtlijnen zijn de afgelopen maanden beschikbaar gekomen in de algemene specificaties voor het bouwkundig- en het werktuigbouw deel:

Op specificatieniveau

KOMO-BRL 0102 Gewapende cellenbetonplaten voor toepassing in daken
KOMO-BRL 0202 Gewapende cellenbetonplaten voor toepassing in vloerconstructies
KOMO-BRL 0503 Buig- en vlechtwerk en gehechtlaste (prefab) wapeningsconstructies
KOMO-BRL 1103 Geprofileerde vezelcementplaten voor dakbedekking en gevelbekleding
KOMO-BRL 1154 Hydrofobeermiddelen
KOMO-BRL 1309 Thermische dakisolatiesystemen voor platte of hellende daken icm baanvormig gesloten dakbedekking
KOMO-BRL 1411 Buisdrainage
KOMO-BRL 1410 Geribbelde draineerbuizen, klikmoffen en eindbuizen van PE, PP en mengsels daarvan
KOMO-BRL 1401 Geribbelde draineerbuizen van ongeplastificeerd PVC
KOMO-BRL 2017 Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels.
KOMO-BRL 2705 Metalen vliesgevels
KOMO-BRL 2812 Agrarische betonproducten
KOMO-BRL 3301 Metalen luikconstructie.
KOMO-BRL 4101-4 Gevelbekleding met panelen deel 4: hogedruk laminaat (HPL)
KOMO-BRL 4107 Balustraden.
KOMO-BRL 4321 Droge afwerkvloeren met geprefabriceerde vloerelementen
KOMO-BRL 4710 XPS isolatieplaten voor toepassing in omgekeerd daksystemen
KOMO-BRL 5215 Hemelwaterafvoersystemen van kunststof, volgevuld
KOMO-BRL 9208-1 Buizen en hulpstukken met gestructureerde (gladde) wand voor buitenriolering onder vrij verval – Deel 1: Type A: PVC-U, PP
KOMO-BRL 9922 Houten trappen voor binnentoepassingen
KOMO-BRL 52250 Kunststof producten voor de berging en infiltratie van regenwater.


Op regelniveau (verwijzend in enkele specificaties, uitbreiding volgt)

KOMO-BRL 0501 Betonstaal
KOMO-BRL 2401 Voorspanstaal
KOMO-BRL 2601 Cement
KOMO-BRL 1412 Omhullingsmateriaal voor draineerbuizen Toepassen
Een KOMO-Beoordelingsrichtlijn wordt van toepassing verklaard door het aanzetten van één Keuzetekst op de eerste regel van de specificatie. Weer andere richtlijnen kunnen van toepassing zijn op regelniveau. Dat is vooral het geval als de hoofd-Beoordelingsrichtlijn zelf verwijst naar andere richtlijnen. Op regelniveau zijn er toelichtende Opmerkingen over de in te vullen waarden, die te maken hebben met de grenswaarden zoals genoemd in de hoofd-Beoordelingsrichtlijn. Verder zijn weblinks op regelniveau aangebracht, de beschikbaarheid daarvan verschilt per softwarehuis. U kunt ook zelf de laatste versie van de BRL opzoeken.

De komende maanden komen opnieuw KOMO-beoordelingsrichtlijnen in de STABU2-systematiek ter beschikking.Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?