Update Online Catalogus 2021-10

30 / 11 / 2021

De update van de STABU2 Catalogus vindt plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren.

De update van november 2021 omvat:

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

De volgende update staat voor maart 2022 gepland en zal gaan over de aanvang van voorgenomen wijzigingen in paragrafen 10-18.


Wijzigingen aanleg buisleiding in Werktuigbouwkundige Hoofdstukken

De aanleg van buisleidingen is voor het werktuigbouwkundig deel van de besteksystematiek uiteraard erg belangrijk. Het kiezen van de juiste R-specificatie uit slechts 2 grote specificatiegroepen was van oudsher niet altijd even vanzelfsprekend. De behoefte aan kleinere toegesneden groepen resultaatspecificaties werd regelmatig uitgesproken.

Metalen- en kunststof leidingen

De laatste grote aanpassing in het werktuigbouwkundig deel is de wijziging van de R-rubrieken van kortteksten die de aanleg van metalen- en kunststof leidingen beschrijven. De aanleiding is het uit elkaar halen van de specificatiegroepen door deze op te splitsen in kleinere nieuwe groepen. Hierdoor worden voortaan verkeerde keuzen voorkomen. Deze aanpassing heeft betrekking op alle kortteksten in paragrafen 14.32, 14.31, 50.41, 50.42, en par. 31 en 32 in Hoofdstukken 51, 52, 54, 55, 56, 60 en 62.

Reservekopie

Het is verstandig om altijd voor het updaten een reservekopie van het bestekboek op te slaan. Deze kan dan als referentie ernaast geopend worden. Het is namelijk mogelijk dat u na het updaten een mededeling krijgt dat de betreffende specificatie niet gevonden is in de catalogus. De specificatie is dan “verdwenen”. Het betreft dan specificaties die abusievelijk verkeerd gekozen zijn uit – in dit geval – de nu verkleinde specificatiegroep. Uit de originele kopie, die als referentie geopend is, kunt u dan teksten overnemen.


Nieuwe kortteksten voor betonwerk en waterinstallaties

We hebben de STABU online catalogus aangevuld met 2 nieuwe kortteksten voor betonwerk. Eén voor vloeistofdicht betonwerk en één voor zelfverdichtend betonwerk. U vindt deze in Hoofdstuk 21 BETONWERK onder 21.51.40 respectievelijk 21.51.50.

Ook zijn 2 nieuwe kortteksten toegevoegd voor waterinstallaties. Eén voor een koudwaterbereider en één voor een drinkwaterkoeler. Deze twee kortteksten staan in Hoofdstuk 52 WATERINSTALLATIES onder 52.52.61 respectievelijk 52.52.62.

Delen