Update Online Catalogus 2021-09

02 / 11 / 2021

De maandelijkse update van de STABU2 Catalogus vindt plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren.

De update van oktober 2021 omvat:

  • nieuwe versies van B-concepten in verband met KOMO-BRL’en;
  • wijzigingen in bestaande R-concepten Werktuigbouwkundige Hoofdstukken;
  • wijzigingen in kenmerken, doorwerkend in de gehele database.

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.


KOMO-beoordelingsrichtlijnen (BRL)


De volgende 7 KOMO-beoordelingsrichtlijnen zijn de afgelopen maanden beschikbaar gekomen in de algemene specificaties voor het bouwkundig- en het werktuigbouw deel:

Op specificatieniveau:
KOMO-BRL 0103 Geprefabriceerde houtachtige dakkapellen.
KOMO-BRL 2006 PE-buizen en hulpstukken voor binnenriolering onder vrij verval.
KOMO-BRL 2017 Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels.
KOMO-BRL 4107 Balustraden.
KOMO-BRL 5606 Kunststofleidingsystemen van PE-X voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen.
KOMO-BRL 5607 Kunststofleidingsystemen van PE-RT voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen.

Op regelniveau (verwijzend):
KOMO-BRL 0806 Verfapplicatie op hout en plaatmateriaal – Op regelniveau in specificaties onder BRL 1705.

Toepassen
Een KOMO-Beoordelingsrichtlijn wordt van toepassing verklaard door het aanzetten van één Keuzetekst op de eerste regel van de specificatie. Weer andere richtlijnen kunnen van toepassing zijn op regelniveau. Dat is vooral het geval als de hoofd-Beoordelingsrichtlijn zelf verwijst naar andere richtlijnen. Op regelniveau zijn er toelichtende Opmerkingen over de in te vullen waarden, die te maken hebben met de grenswaarden zoals genoemd in de hoofd-Beoordelingsrichtlijn. Verder zijn weblinks op regelniveau aangebracht, de beschikbaarheid daarvan verschilt per softwarehuis. U kunt ook zelf de laatste versie van de BRL opzoeken.

De komende maanden komen opnieuw KOMO-beoordelingsrichtlijnen in de STABU2-systematiek ter beschikking.


Wijzigingen in bestaande R-concepten

in Werktuigbouwkundige Hoofdstukken 56, 57, 60, 61, 62 en 68.


De wijzigingen hebben betrekking op 35 Resultaatconcepten in 18 specificatiegroepen R501, R52, R5511, R56, R57 en R631350 volgens opgave in de verantwoording. In deze concepten zijn kenmerken toegevoegd of aangepast en de inhoud is specifieker gemaakt. Een enkele titel is aangepast. Deze groepsnummers komen verspreid voor in Hoofstukken 56, 57, 60, 61, 62 en 68.


Wijzigingen in Aanvullende Administratieve/Technische Bepalingen


Administratieve Bepalingen aangaande Naleven Wet Arbeid Vreemdelingen (A230006.011.a01), Oplevering beplantingswerk (A230008.006.a01) en Oplevering buitenschilderwerk (A230008.006.a02) zijn geüpdatet. De wijzigingen vallen nauwelijks op, omdat het om opmaak gaat. Zo is er een dubbele spatie verwijderd en bij de bepalingen oplevering is de keuze van opdrachtgever en directie nu toegevoegd aan een schraptekst waarbij de dubbele punt is vervallen.

Goedkeuring Installaties
Bij de technische bepaling Goedkeuring Installaties (A210006.010.a02) is de keuzetekst dat “De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan” en het kenmerk “Door” toegevoegd aan de bepaling. Hierdoor treedt een regelverschuiving op.

Een en ander is het gevolg van herhaalde opmerkingen van gebruikers enerzijds en het anticiperen op een andere omgang met de dubbele punt anderzijds.

Delen

Volg ons op LinkedIn

Word lid van onze groeiende community voor bedrijven in de Bouw en Techniek.

Benieuwd wie wij zijn, waar we werken, wat we doen en wie onze deelnemers en partners zijn?