Update Online Catalogus 2021-08

28 / 09 / 2021

De maandelijkse update van de STABU2 Catalogus vindt plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te downloaden of installeren.

De update van september 2021 omvat:

  • wijzigingen in R-concepten en R-rubrieken Werktuigbouwkundige Hoofdstukken 50 t/m 55;
  • herziening B-concepten luchtbehandelingsinstallaties in par. 61.41 en par. 61.42;
  • nieuwe versies van B-concepten in verband met KOMO-BRL’en;
  • wijzigingen betreffende de dubbele punt (:) in de database.

Verantwoording

De volledige verantwoording kan hier gedownload worden.

De update van oktober 2021 zal o.a. bevatten:

Wijzigingen in R-concepten en R-rubrieken van Werktuigbouwkundige Hoofdstukken 56 t/m 68.


Wijzigingen in bestaande R-concepten en R-rubrieken in Werktuigbouwkundige Hoofdstukken.

De wijzigingen hebben betrekking op de R-rubrieken in diverse kortteksten in Hoofdstukken 50, 51, 52, 53, 54 en 55. De wijzigingen bestaan uit nieuwe versies van concepten waarbij de inhoud is aangepast. Bovendien zijn bij specifieke, in de verantwoording genoemde kortteksten, onder paragrafen 53.80 TOEBEHOREN SANITAIR, 54.40 BRANDBLUSTOESTELLEN en 54.50 APPENDAGES groepsnummers van R-rubrieken gewijzigd.

De volgende update (oktober 2021) zal betrekking hebben op soortgelijke aanpassingen in Hoofdstukken 56 t/m 68. Naar verwachting zijn daarmee de grotere wijzigingen aan de Resultaatrubrieken van de Werktuigbouwkundige installaties voltooid. De B-concepten zijn in een eerder stadium aangepast.


Wijzigingen Luchtbehandelingskasten en Ventilatie-, verwarmings- en bevochtigingsapparaten

In update 2021-03 zijn de paragrafen 61.41 en 61.42 overgeslagen bij de herziening van Hoofdstuk 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSAPPARATUUR. Deze paragrafen zijn nu wel herzien waarbij de B-concepten inhoudelijk zijn aangepast.

Delen